เข้าใจพฤติกรรมและสาเหตุของผู้ป่วยยาเสพติด

ทำไมคนจึงติดยาเสพติด? เป็นคำถามที่เหมือนจะง่าย แต่ก็ไม่ใช่เสียทีเดียว เพราะสาเหตุของการติดยาเสพติดจนถึงขั้นต้องเข้าบำบัดอาการติดยานั้นมีมากมายแตกต่างกันออกไป แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือสิ่งที่ทำให้คนหันไปพึ่งพายาเสพติดเพราะพวกเขาไม่มีความสุข เกิดความเครียด ความกดดัน และไม่สามารถจัดการกับชีวิตของตนเองได้ ยาเสพติดจึงเป็นเสมือนตัวช่วยในการนำพาคนเหล่านั้นหลีกหนีจากความจริง สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจพฤติกรรมและสาเหตุที่ทำให้พวกเขาติดยาเสพติดเสียก่อน เพื่อจะได้ป้องกันก่อนที่พวกเขาจะเข้าสู่วังวนของการติดยาเสพติดจนต้องเข้าสู่ศูนย์รักษายาเสพติดหรือสถานเลิกยาเสพติดเพื่อรักษาอาการติดยาเสพติดในที่สุด

 

งานวิจัยระบุว่าผู้ที่ติดยาเสพติดมักจะมีบุคลิกภาพประเภทระดับความมั่นใจต่ำ มองไม่เห็นคุณค่าในตนเอง ไม่รู้สึกว่าตัวเองมีประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม หวั่นไหวง่าย มีจิตใจอ่อนแอ ต้องพึ่งพิงผู้อื่นอยู่เสมอ มักจะขาดความรับผิดชอบ จึงเลี่ยงปัญหาด้วยการใช้สารเสพติดด้วยพื้นฐานของจิตใจนั้นอ่อนแอเป็นทุนเดิม ส่วนของสาเหตุในการติดยาเสพติดนั้นแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็น

 

  1. สาเหตุจากตนเอง

มีความคึกคะนองอยากรู้อยากลอง โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น ที่เกิดการชักชวนเสพยาเสพติดต่อๆ กันไป จนเมื่อมีการใช้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำและเพิ่มปริมาณเพิ่มขึ้น ก็เข้าสู่การติดยาเสพติดในที่สุด มีนิสัยส่วนตัวที่นำพาไปสู่การติดสารเสพติด เช่นปฏิเสธไม่เป็น ชอบทำตามเพื่อน ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ ฯลฯ

 

  1. สาเหตุจากครอบครัว

ครอบครัวที่ขาดความรักความอบอุ่นเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้คนใช้สารเสพติดเพื่อหลีกหนีความจริง ครอบครัวที่กดดันลูกหรือสมาชิกคนอื่น ๆ มากไป ครอบครัวที่ขาดความเข้าใจ ห่างเหิน ไม่มีกิจกรรมในการสร้างความสัมพันธ์อันดี ทะเลาะเบาะแว้ง ไม่มีความสุข ครอบครัวที่มีสมาชิกใช้สารเสพติดและไม่ได้รับการบำบัดอาการติดยาอย่างถูกวิธีมีโอกาสอย่างมากที่สมาชิกคนอื่นๆในครอบครัวจะกลายเป็นผู้ติดยาเสพติดไปด้วย

 

  1. สังคม

สังคมสภาพแวดล้อมที่ยาเสพติดเป็นสิ่งที่ซื้อขายได้ง่าย มีการปล่อยปละละเลยให้มีการจำหน่ายยาเสพติด ผู้ที่อยู่ในสังคมและสภาพแวดล้อมที่มีผู้เสพยาเสพติด เช่นชุมชนแออัด กลุ่มผู้ใช้แรงงานที่ต้องทำงานเวลากลางคืน ฯลฯ ล้วนเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดการใช้ยาเสพติดทั้งนั้น

 

  1. ปัญหาค่าใช้จ่าย เศรษฐกิจในครอบครัว

เมื่อผู้คนเกิดการว่างงาน รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เกิดความเครียดจึงพึ่งพายาเสพติดเพื่อบรรเทาความกลัดกลุ้ม เช่นผู้นำครอบครัวที่ไม่อาจหารายได้เพียงพอสำหรับเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัว จึงเลือกจะดื่มเหล้าเพื่อหลีกหนีความกลัดกลุ้มเมื่อนานวันไปอาจจะกลายเป็นผู้ติดเหล้าอย่างหนักเป็นต้น หรือผู้ใช้แรงงานที่ต้องทำงานช่วงกลางคืนเพิ่มเติมเพื่อหารายได้ เลือกจะใช้ยาบ้าเพื่อกระตุ้นระบบประสาทให้ตื่นตัว ทำให้ตัวเองสามารถทำงานได้นานขึ้น จนกลายเป็นผู้ติดยาเสพติดที่ต้องเข้ารับการรักษาอาการติดยาเสพติด

 

เส้นทางการติดยาเสพติดจะเริ่มจากการทดลองใช้ โดยอาจจะได้รับการเชิญชวนจากเพื่อนแล้วเกิดความรู้สึกอยากลองขึ้นมา และเมื่อใช้แล้วเกิดความรู้สึกพึงพอใจ จึงมีการเพิ่มจำนวนการใช้ขึ้นเรื่อย ระยะนี้เรียกว่าระยะการใช้สารเสพติด ยังไม่ถึงขั้นเสพหรือติด แต่หากมีการเพิ่มจำนวนความถี่ในการใช้เพิ่มขึ้น จะเข้าสู่ระยะการเสพสารเสพติด จนกระทั่งผู้เสพไม่สามารถควบคุมความต้องในการเสพได้ ไม่ว่าจะในด้านความถี่ในการเสพหรือปริมาณในการเสพ และมีความต้องการเสพในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และถี่ขึ้นเรื่อยๆ หากไม่มีสารเสพติดนั้นอยู่ก็จะพยายามหามาเสพจนได้ ระยะนี้จะเรียกว่าเป็นระยะติดยาเสพติด และต้องเข้ารักษาอาการติดยาเสพติดเพื่อบำบัดอาการติดยา ในโรงพยาบาล ศูนย์รักษายาเสพติดหรือสถานเลิกยาเสพติด

 

การเข้าใจในพฤติกรรมและสาเหตุที่นำพาไปสู่การติดสารเสพติดสามารถช่วยป้องกันไม่ให้สมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลอันเป็นที่รักของคุณเข้าสู่วังวนของยาเสพติด หรือหากบุคคลอันเป็นที่รักของคุณกำลังรักษาอาการติดยาเสพติด คุณที่เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยติดยาเสพติด ก็สามารถช่วยป้องกันไม่ให้บุคคลอันเป็นที่รักหวนกลับไปหายาเสพติดได้เช่นเดียวกัน

Read On