ประเภทและความร้ายแรงของสารเสพติดแต่ละประเภท

ยาเสพติดยังเป็นปัญหาที่สร้างผลกระทบกับประเทศไทยอย่างใหญ่หลวง ทำให้ผู้หลงผิดไปติดยาเสพติดต้องเข้ารับการบำบัดอาการติดยา ทั้งทำลายทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศ ก่อให้เกิดอาชญากรรม นำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิต ทรัพย์สิน เสียค่าใช้จ่ายในการบำบัดอาการติดยา การเลิกยาบ้า เลิกยาไอซ์ เลิกกัญชากับยาเสพติด ฯลฯ เกิดความแตกแยกขาดสามัคคีของคนในชาติ ประเทศขาดทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ

 

ยาเสพติดที่สร้างผลกระทบร้ายแรงกับมนุษย์จำแนกได้หลายแบบ แบ่งตามการออกฤทธิ์ จำแนกตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ แบ่งตามแหล่งที่มา ฯลฯ การเข้าใจการออกฤทธิ์ของสารเสพติดแต่ละประเภทจะทำให้ทราบและเข้าใจมากขึ้นว่ายาเสพติดประเภทนั้นสร้างผลกระทบร้ายแรง ก่อให้เกิดความเสียหายกับร่างกายมนุษย์อย่างไร

  1. ยาเสพติดให้โทษประเภทกดประสาท ยาเสพติดประเภทนี้เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะไปชะลอการทำงานของระบบประสาทส่วนกลางในสมอง ช่วยบรรเทาความเจ็บปวด จะเห็นว่ายาเสพติดบางประเภทในกลุ่มนี้มีการใช้ในทางการแพทย์ เช่นการฉีดมอร์ฟีน เพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดของผู้ป่วย แต่หากใช้ผิดวัตถุประสงค์ ก็ก่อให้เกิดอันตรายได้ เพราะจะทำให้ร่างกายของผู้เสพย์ซูบผอม อ่อนเพลีย อารมณ์แปรปรวนง่าย มีอาการเลื่อนลอย ขาดความรับผิดชอบ ฟุ้งซ่านทำร้ายตนเอง เกิดความก้าวร้าว หากเสพมากเกินขนาดในปริมาณสูง อาจจะชักจนเสียชีวิตได้ ยาเสพติดประเภทนี้ได้แก่
    สุรา ฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน สารระเหย ยานอนหลับ ยากล่อมประสาท ฯลฯ ยาเสพติดที่ออกฤทธิ์กดประสาทและสร้างความเสียหายให้กับประเทศเป็นอย่างมากคือสุรา ซึ่งผลสำรวจพบว่าคนไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป ดื่มสุราแบบผิดปกติเกือบ 3 ล้านคน โดยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ซึ่งปัญหาการติดสุรา ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิต อุบัติเหตุ หนี้ในครัวเรือน และปัญหาอื่นๆตามมาอีกด้วย

New call-to-action

  1. ยาเสพติดให้โทษประเภทยาหลอนประสาท ยาเสพติดประเภทนี้ออกฤทธิ์กับสมอง ทำให้การรับรู้ของสมองผิดปกติจากที่ควรจะเป็น แปลที่เร้าที่เข้ามากระทบผิดไป เมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายจะทำให้ผู้เสพเกิดอาการหลอน เห็นภาพลวงตาที่ไม่มีอยู่จริง ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ ประสาทรับรู้แปรปรวนผิดปกติ มีอาการจิตหลอน เห็นภาพลวงตา บางครั้งเห็นคนจะมาฆ่า เห็นผี เห็นคนไล่ตาม บางครั้งทำให้ผู้เสพย์หวนคิดถึงเรื่องเลวร้ายที่เคยประสบพบเจอ จนทำให้คลุ้มคลั่งหวาดกลัวจนทำร้ายชีวิตตนเองและผู้อื่นได้ สิ่งเสพย์ติดประเภทนี้ได้แก่ แอลเอสดี เมสคาลิน ไซไลซิบิน เอสทีพี กัญชา LSD เห็ดขี้ควาย เป็นต้น ยาเสพติดประเภทนี้ที่ระบาดมากคือ LSD
    LSD เป็นสารสกัดจากกรดไลเซอจิกที่ได้มาจากเชื้อรา มีลักษณะเป็นผงสีขาวสามารถละลายได้ในน้ำ บางครั้งเอาไปผสมท๊อฟฟี่ก็มี LSD จะออกฤทธิ์หลอนประสาทอย่างรุนแรง ปัจจุบันที่น่ากลัวคือมีการนำกระดาษขนาดเล็กๆ ที่สามารถดูดซึมได้ดีเคลือบด้วย LSD ใช้ในการเสพยาเสพติดประเภทนี้ เรียกกันว่าแสตมป์มรณะ

 

  1. สารกระตุ้นประสาท – ยาเสพติดประเภทนี้ออกฤทธิ์กับระบบประสาทส่วนกลางและกระตุ้นการทำงานของหัวใจและอารมณ์ให้ทำงานตามฤทธิ์ยา แต่บางครั้งอาจจะเกินกำลังความสามารถของร่างกาย ทำให้เมื่อฤทธิ์ยาหมดลง ร่างกายจะอ่อนเพลีย ทรุดโทรมเสื่อมสภาพ หากใช้เกินขนาดเป็นระยะเวลาติดต่อกันอาจจะก่อให้เกิดอาการหัวใจวายได้ ยาเสพติดประเภทนี้ได้แก่ แอลกอฮอล์, Ketamine, Opioids, Depressants ,กัญชา, ยาบ้า ยาลดความอ้วน,เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีน, นิโคติน, Meth เป็นต้น ส่วนใหญ่ที่เรารู้จักกันดีคือแอมเฟตามีนหรือยาบ้า

    แอมเฟตามีนหรือยาบ้า เป็นยาเสพติดให้โทษที่มีลักษณ์กลมแบนขนาดเล็กเหมือนเม็ดยา มีสีต่างกัน บนเม็ดยาจะมีสัญลักษณ์เช่น M,PG,WY, ฯลฯ หรือรูปดาวรูปพระจันทร์เสี้ยว เมื่อเสพย์เข้าไปจะทำให้ผู้เสพย์ในระยะแรกนั้นทำงานได้นานขึ้น เพราะมีฤทธิ์ทำให้ร่างกายตื่นตัว จึงถูกใช้ในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน เช่นคนขับรถโดยสาร ช่างก่อสร้าง หรือผู้ที่ต้องทำงานตอนกลางคืน แต่เมื่อหมดฤทธิ์ก็อ่อนเพลีย การตัดสินใจผิดพลาด ร่างกายพังอย่างรุนแรง และเมื่อใช้ไปเป็นระยะเวลานานจะเกิดอาการสมองเสื่อม นำมาซึ่งปัญหาต่างๆมากมาย ผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดอาการติดยาเสพติดในสถานบำบัดยาเสพติด อันดับหนึ่งคือผู้ป่วยที่เข้ามาเลิกยาบ้า

ยาเสพติดบางชนิด ออกฤทธิ์ทั้งกดประสาทและหลอนประสาท จัดเป็นยาเสพติดประเภทผสมผสาน อาทิ ฝิ่น เฮโรอีน ฯลฯ

มีผู้ติดยาเสพติดหลายรายที่เข้ารับการบำบัดอาการติดยาเสพติด ไม่ว่าจะเป็นเลิกยาบ้า เลิกยาไอซ์ เลิกเฮโรอีน เลิกกัญชากับยาเสพติด ฯลฯ สาเหตุมาจากการติดยาเสพติดโดยไม่ตั้งใจ เนื่องมาจากการขาดข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาและขาดข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดที่ถูกต้อง ทำให้เข้าใจผิดจนหลงไปเสพยาเสพติดได้ การรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องจะเป็นหนึ่งในการป้องกันตัวเองและคนรอบข้างไม่ให้หลงผิดไปติดยาเสพติด และไม่ต้องเสียเงินและเวลาไปกับการบำบัดอาการติดยาด้วย