บุหรี่ กับจุดเริ่มต้นสู่การเสพติด!!

ติดบุหรี่

บุหรี่เป็นยาเสพติดที่ไม่ผิดกฎหมายในประเทศไทย ทั้งยังหาซื้อได้ง่ายตามร้านค้าทั่วไป และร้านสะดวกซื้อ จากสถิติรายงานพบว่าปี 2560 มีจำนวนผู้บริโภคยาเสพติดอายุ 15 ปีขึ้นไปจำนวนกว่า 11 ล้านคน  ละมีแนวโน้มว่าผู้บริโภคยาสูบจะมีอายุน้อยลงเรื่อย ๆ 

นอกจากนี้จากสถิติยังพบอีกว่าปี 2560 มีผู้สูบบุหรี่จำนวนสูงสุดเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา รองลงมาเป็นระดับมัธยมต้น ผู้ที่ไม่ได้เรียนหนังสือ มัธยมปลาย และระดับอุดมศึกษาตามลำดับ

เมื่อบุหรี่เป็นสิ่งที่หาซื้อได้ง่าย ทำให้ทั้งกลุ่มเยาวชนและคนทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงได้ง่าย การเดินไปซื้อบุหรี่ไม่ใช่เรื่องแปลก และได้รับการยอมรับว่าเป็นเรื่องปกติทั่วไป  แต่สิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดคือการสูบบุหรี่นำมาซึ่งเรื่องน่ากลัวคือ การสูบบุหรี่เป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่การติดยาเสพติดอื่นๆ

จากข้อมูลรายงานพบว่า ผู้ที่ติดเหล้ามักจะมีเริ่มต้นมาจากการสูบบุหรี่ก่อน เมื่อบุคคลใดเริ่มต้นสูบบุหรี่จนพวกเขาเคยชินกับมัน จะมองว่าการดื่มเหล้าเองก็ไม่ต่างกัน เพราะเหล้าหรือสุราเองก็เป็นยาเสพติดที่ไม่ผิดกฎหมายเช่นเดียวกัน

ทำไมคนถึงสูบบุหรี่ ?

บุหรี่2

อย่างที่บอกว่าบุหรี่เข้าถึงได้ง่าย ผู้คนสามารถหาซื้อได้ทั่วไป ภาพที่หลายคนอาจจะชินตาคือการที่เด็กตัวเล็ก ๆ วิ่งไปซื้อบุหรี่ที่ร้านขายของชำแถวบ้านให้กับผู้ใหญ่ในบ้าน โดยที่ผู้ใหญ่เหล่านั้นไม่นึกว่านั่นคืออีกหนึ่งหนทางที่นำพาให้เด็กเข้าสู่วังวนของการสูบบุหรี่ได้เนื่องจากแม้ไม่สูบ แต่เด็กจะเคยชินและรู้ถึงวิธีเข้าถึงบุหรี่ได้ง่าย

นอกเหนือจากนี้สาเหตุของการติดบุหรี่อันจะนำไปสู่การติดยาเสพติดประเภทอื่น ๆ ยังมีอีกหลากหลายสาเหตุด้วยกัน ในวัยรุ่นอาจจะสูบบุหรี่ด้วยความอยากรู้อยากลอง บ้างก็ต้องการเข้าร่วมกลุ่มที่มีการสูบบุหรี่ การต้องการการยอมรับ ในวัยทำงานอาจจะสูบบุหรี่เพื่อฆ่าเวลา หรือหาอะไรทำยามที่เกิดความเบื่อหน่าย เนื่องจากในบุหรี่จะมีสารเสพติดที่เรียกว่าสารนิโคติน เป็นสารประกอบอัลคาลอยด์ชนิดหนึ่ง ที่ทำให้เกิดการหลั่งอะดรีนาลีนในร่างกาย นิโคตินทำงานกับระบบประสาททำให้เกิดความผ่อนคลาย ทำให้รู้สึกสบาย อารมณ์ดี ลดการซึมเศร้า ลดความอยากอาหาร ฯลฯ  

แต่เมื่อคุณหยุดสูบบุหรี่ ร่างกายจะขาดสารนิโคติน ทำให้รู้สึกซึมเศร้า ขาดสมาธิ ปวดหัว นอนไม่หลับ กระวนกระวาย วิตกกังวล เครียด คิดว่าตนเองจะไม่มีความสุข คุณจึงหวนกลับไปสูบบุหรี่อีกครั้ง เพื่อทำให้ตนเองเกิดความสุข นานวันเข้าก็ติดบุหรี่ในที่สุด นี่เป็นสาเหตุของการติดยาเสพติดที่เรียกว่าบุหรี่นั่นเอง

ความน่ากลัวคือ ผู้ที่ติดบุหรี่นั้นมีแนวโน้มจะเข้าสู่การดื่มเหล้า และลิ้มลองยาเสพติดประเภทอื่น ๆ เช่น ฝิ่น กัญชา โคเคน ฯลฯ  เป็นต้น ซึ่งเป็นสาเหตุของการติดยาเสพติดอื่น ๆ และจะขยายกลายเป็นปัญหาสังคม ทั้งด้านสุขภาพและด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากบุหรี่เองก็ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการบำบัดรักษา ทั้งค่ารักษาพยาบาลโรคร้ายที่มีบุหรี่เป็นต้นเหตุ เช่นโรคมะเร็งปอด โรคความดันโลหิต โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบทางเดินหายใจ การฟื้นฟูสมรรถภาพ และโรคอื่น ๆ อีกมากมาย ความสูญเสียที่เกิดจากการที่บุคลากรที่ติดบุหรี่ต้องพักงานเพื่อบำบัดรักษาโรค ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วย ผู้ที่พิการอันที่สาเหตุมาจากการติดบุหรี่ ซึ่งมีมูลค่าสูงหลายหมื่นล้านบาทเลยทีเดียว

แล้วจะป้องกันการติดบุหรี่ได้อย่างไร ?

การมอบองค์ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับบุหรี่ ผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งระดับครัวเรือน สังคมและระดับประเทศให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดปัญหาการติดบุหรี่ลงได้ การทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว การไม่เป็นตัวอย่างที่ผิดในการสูบบุหรี่ การไม่ใช้เยาวชนไปซื้อบุหรี่ การให้การยอมรับกับสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่เป็นวัยซึ่งต้องการการยอมรับเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นมองเห็นคุณค่าในตัวเอง ล้วนเป็นสิ่งสำคัญและเป็นวิธีที่จะทำให้พวกเขาไม่หันไปพึ่งพายาเสพติด สามารถห่างไกลจากการติดยาเสพติด และไม่เป็นการส่งต่อหนทางที่นำไปสู่การติดสารเสพติดประเภทอื่นได้ด้วย