การดูแลตัวเองเบื้องต้นเพื่อเลี่ยงการติดยาเสพติด

การดูแลตัวเองเพื่อเลี่ยงยาเสพติด

แม้ว่าสาเหตุของการติดยาเสพติดจะมีหลายสาเหตุด้วยกัน ไม่ว่าจะเริ่มต้นจากความคึกคะนองความอยากรู้อยากลอง การใช้เพื่อบำบัดอาการเจ็บปวดที่เกิดจากการเจ็บป่วย การถูกล่อลวงชักชวนจากเพื่อน ๆ การใช้เพื่อเพิ่มความสนุกสนานในการเที่ยวกลางคืน หรือสาเหตุอื่น ๆ อีกมากมาย แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือ การรู้จักปกป้อง ป้องกันตนเองไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยว หรือสุ่มเสี่ยงต่อการติดยาเสพติด นับว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้คุณปลอดภัยจากการติดยาเสพติด ซึ่งดีกว่าการพลาดพลั้งแล้วต้องมาบำบัดรักษาอาการติดยาเสพติดทีหลัง

วิธีการดูแลตัวเองเพื่อลดความเสี่ยงในการติดยาเสพติด

  • เพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้กับตัวเอง

เลี่ยงการติดยาเสพติด2

องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดจะช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และไม่นำพาตัวเองไปอยู่ในพื้นที่หรือเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงต่อการติดยาเสพติด ดังนั้นหากคุณมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งยังทราบถึงสาเหตุที่ทำให้คุณอาจจะติดยาเสพติดได้ คุณก็จะสามารถลดความเสี่ยงในการติดยาเสพติดให้กับตัวคุณเองลงได้ด้วย

  • หลีกเลี่ยงสังคมที่มีผู้ติดยาเสพติด

เลี่ยงการติดยาเสพติด3

ไม่ว่าจะสังคมโรงเรียน ที่ทำงาน หรือที่บ้าน ในโรงเรียนหากพบเพื่อนที่เสพยาเสพติดควรแจ้งให้ครูทราบ และหลีกหนีให้ไกลจากคนที่มีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวยาเสพติด ในที่ทำงานก็เช่นเดียวกัน หากมีผู้ติดยาเสพติดควรแจ้งหัวหน้า เพื่อพาผู้ป่วยไปบำบัดรักษาอาการติดยาเสพติดได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที

  • สถานบันเทิงความค่ำคืนเป็นสถานที่สุ่มเสี่ยงต่อการติดยาเสพติด

เลี่ยงการติดยาเสพติด4

หนึ่งในสถานที่ที่นำพาไปสู่การติดยาเสพติดมากที่สุดคือสถานบันเทิงยามค่ำคืน จากข้อมูลพบว่าในสถานบันเทิงยามค่ำคืนมีการใช้ยาเสพติดเพื่อเพิ่มความสนุกสนาน ด้วยความเชื่อที่ว่าการใช้ปริมาณน้อยเพียงครั้งสองครั้งไม่ทำให้ติดยาเสพติด ทั้งที่เป็นความเชื่อที่ผิดอย่างมหันต์ เพราะการใช้ยาเสพติดเพียงครั้งเดียวก็สามารถนำไปสู่การติดยาเสพติดได้ในที่สุด

  • หากรู้สึกเครียดหรือกดดันในการเรียนหรือทำงานควรปรึกษาแพทย์

เลี่ยงการติดยาเสพติด5

คนไทยอาจจะไม่คุ้นเคยกับการพบจิตแพทย์นัก เวลาที่เกิดความเครียดหรือความกดดันทั้งจากการเรียนและการทำงาน หลายคนหันไปพึ่งพายาเสพติดเพราะทำให้หลงลืมความทุกข์ไปได้ชั่วขณะ แต่การใช้ยาเสพติดไม่สามารถช่วยคลี่คลายหรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ในชีวิตได้ เมื่อความกดดันหรือความเครียดนั้นยังอยู่ ก็จะเกิดการหวนกลับไปใช้ยาเสพติดอยู่อย่างนั้น ดังนั้นหากเกิดความกดดัน ความเครียดในการใช้ชีวิตและไม่สามารถแก้ไขด้วยตัวเองได้ การพบจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยา จะช่วยแก้ปัญหาให้คุณ”ด้อย่างถูกต้องที่สุด

  • ฝึกให้ตัวเองรู้จักปฏิเสธ

เลี่ยงการติดยาเสพติด1

หลายคนไม่กล้าปฏิเสธคำชักชวนในทางที่ผิดของเพื่อน เช่นชวนดื่มสุรา ชวนสูบบุหรี่ ซึ่งเป็นยาเสพติดที่นำไปสู่ยาเสพติดประเภทอื่น ๆ การฝึกปฏิเสธเป็นทักษะเบื้องต้นที่จะลดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการติดยาเสพติดได้ โดยเฉพาะคำชักชวนในการเที่ยวกลางคืน คำชักชวนให้ลิ้มลองดื่มสุราของมึนเมาแอลกอฮอล์ต่าง ๆ คำชักชวนในการลองยาเสพติดครั้งแรก ฯลฯ

  • เลี่ยงการคบเพื่อนที่ติดยาเสพติด

สังคมสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลที่สามารถชักนำไปสู่การติดยาเสพติดได้ ดังนั้นการหลีกเลี่ยงไม่ข้องเกี่ยวกับบุคคลใดหรือเพื่อนที่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด จะช่วยทำให้คุณปลอดภัยจากการติดยาเสพติดได้ดี

  • มีสติเสมอ ไม่อยากรู้อยากลองในสิ่งที่ผิด

เลี่ยงการติดยาเสพติด6

ความอยากรู้อยากลองเป็นธรรมชาติของมนุษย์ แต่ความอยากรู้อยากลองก็เป็นสาเหตุหนึ่งในการนำไปสู่การติดยาเสพติดเช่นเดียวกัน ดังนั้นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ตัวคุณเองไม่สุ่มเสี่ยงกับการลิ้มลองยาเสพติดคือการมีสติกับตัวเองตลอดเวลา ไม่เข้าไปลิ้มลองกับสิ่งที่ผิดด้วยอารมณ์คึกคะนองเพียงชั่ววูบ เพราะอาจจะทำให้เสียใจตลอดชีวิตได้

การดูแลตัวเองเบื้องต้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไป การลดความเสี่ยงไม่ให้ตนเองเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้คุณมีชีวิตที่ดีทั้งต่อร่างกาย จิตใจ ครอบครัวและสังคมด้วย

Read On