มาตรฐานการดูแลผู้ป่วยดุจญาติมิตรของภูฟ้าเรสท์โฮม

แม้ว่าภูฟ้าเรสท์โฮม(Phufahresthome) จะเป็นสถานบำบัดยาเสพติดเอกชนแต่เรามุ่งเน้นการใส่ใจดูแลผู้ป่วยดุจญาติมิตร เราไม่คิดว่าผู้ป่วยคือคนแปลกหน้าที่เข้ามารับบริการ แต่เรามองว่าผู้ป่วยคือญาติพี่น้องที่เราต้องช่วยดูแลให้บำบัดรักษาอาการติดยาเสพติดได้อย่างถูกต้อง ไม่ทุกข์ทรมาน และนำพาพวกเขากลับคืนสู่อ้อมกอดของครอบครัวและสังคมได้อย่างปกติสุขอย่างไร้รอยต่อและผู้ป่วยจะไม่รู้สึกว่าตนเองแปลกแยกเมื่อออกจากสถานบำบัด

 

สถานบำบัดยาเสพติดเอกชนภูฟ้าเรสท์โฮม(Phufahresthome) ดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมตามมิติสุขภาพทั้ง 7 ปัจจัย ได้แก่

ดูแลชีววิทยา ดูแลการดำรงชีวิตอยู่อย่างมีเหตุผล สร้างทักษะปรับพฤติกรรมและความคิดให้ผู้ป่วยยาเสพติดใช้เหตุผลในการตัดสินใจแทนที่จะใช้อารมณ์เพียงอย่างเดียว ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมตนเอง ไม่อ่อนไหวจนไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก

 

ดูแลจิต สร้างจิตสำนึกให้ผู้ป่วยเลือกจะปฏิเสธ หากมีผู้ชักชวนให้หวนกลับไปเสพยาเสพติดอีกครั้ง ผู้ป่วยจะระลึกได้ว่าการกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำ เพราะจะส่งผลร้ายทั้งต่อตนเองและครอบครัว

ดูแลอารมณ์ ฟื้นฟูอารมณ์ให้ผู้ป่วยติดยาเสพติดเรียนรู้การเข้าใจอารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกไม่อ่อนไหวต่อสิ่งเร้า และไม่ตอบสนองสิ่งเร้าอย่างผิดปกติ

 

ดูแลความคิด ปรับความคิด ทัศนคติให้ผู้ป่วยมองเห็นคุณค่าในตัวเอง รับรู้สิ่งที่ตนเองสามารถทำได้เพื่อสร้างคุณค่า มีความสุขได้โดยไม่ต้องพึ่งพายาเสพติด

 

ดูแลพฤติกรรม ฟื้นฟูพฤติกรรม ปรับนิสัยที่สุ่มเสี่ยงต่อการหวนกลับไปใช้ยาเสพติดเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวและกลับคืนสังคมได้อย่างเหมาะสมโดยไร้รอยต่อ

 

ดูแลสังคม สร้างทักษะให้ผู้ป่วยยาเสพติดเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโดยที่ผู้ป่วยยาเสพติดไม่รู้สึกแปลกแยกเมื่อออกจากสถานบำบัดและกลับเข้าสู่สังคมที่คุ้นเคย ให้คำแนะนำผู้ป่วยในการหลีกเลี่ยงสังคมเดิมๆที่อาจจะนำไปสู่การติดยาเสพติดอีกครั้ง

New call-to-action

วัฒนธรรม สร้างวัฒนธรรมวิถีการดำเนินชีวิตที่มีคุณภาพ เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างสร้างสรรค์ ไม่รู้สึกว่าตัวเองด้อยค่า วางตัวอย่างเหมาะสม ให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

 

อาชีพ สร้างและพัฒนาอาชีพ ให้ผู้ป่วยค้นพบสิ่งที่ตนเองสามารถทำได้ รับรู้ความสามารถของตนเอง สร้างทักษะใหม่ๆ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งเมื่อออกจากสถานบำบัดยาเสพติดภูฟ้าเรสท์โฮม (Phufahresthome) แล้วผู้ป่วยสามารถใช้ทักษะนี้ต่อยอดเป็นอาชีพได้

 

จิตวิญญาณ ฟื้นฟูความสามารถในการพัฒนาจิตวิญญาณ ให้ผู้ป่วยเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของชีวิตเมื่อออกจากสถานบำบัดยาเสพติดภูฟ้าเรสท์โฮม(Phufahresthome) ไปแล้ว

 

นอกจากดูแลแบบองค์รวมแล้ว ภูฟ้าเรสท์โฮม(Phufahresthome) ยังดูแลองค์ประกอบพื้นฐานของชีวิตอย่างดีที่สุด

ดูแลทางกาย บำบัดรักษาอาการติดยาด้วยการถอนพิษยาที่ไม่ทรมาน ไม่ต้องใช้ยาเพื่อช่วยให้อาเจียนโดยแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ที่ช่วยดูแลกระบวนการถอนพิษอย่างถูกต้อง จัดพื้นที่สำหรับออกกำลังกายภายในสถานบำบัด ไม่ว่าจะเป็นห้องโยคะบำบัด สระว่ายน้ำ ห้องกีฬา ฟิตเนส กีฬาในร่มเช่นปิงปอง โต๊ะสนุ๊ก สนามฟุตบอล สนามแบดมินตัน พื้นที่เต้นแอโรบิก ฯลฯ ภายในพื้นที่รวม 1 ไร่ของสถานบำบัดยาเสพติดเอกชนภูฟ้าเรสท์โฮม(Phufahresthome) สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการเข้าสังคม โดยออกแบบกิจกรรมตามการประเมินความคิดและพฤติกรรมของผู้ป่วยในสถานบำบัดยาเสพติด ทำให้สามารถสร้างสรรค์กิจกรรมที่เหมาะสมและทำให้ผู้ป่วยในสถานบำบัดรู้สึกสนุกสนานมีความสุขไปกับกิจกรรมเหล่านั้น

 

ดูแลทางใจ จัดเซสชั่นให้คำปรึกษาทั้งก่อนการบำบัด ระหว่างการบำบัดในสถานบำบัด และหลังการบำบัด ฟื้นฟูจิตใจให้ผู้ป่วยมองเห็นความสามารถของตนเอง พูดคุยกับครอบครัวและผู้ป่วยโดยนักจิตวิทยาที่มีความสามารถ สร้างความอบอุ่นใจ เพื่อให้ผู้ป่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยไม่รู้สึกว่าถูกบังคับหรืออึดอัดใจ

 

ดูแลโภชนาการ ภูฟ้าเรสท์โฮม(Phufahresthome) มีนักโภชนาการที่เชี่ยวชาญในการจัดอาหารในสถานบำบัดที่เหมาะสมกับผู้ป่วย เสมือนผู้ป่วยเป็นลูกหลานที่บ้าน เป็นคนในครอบครัว เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้ป่วยรับประทาน เพราะอาหารจะช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยทั้งร่างกายและจิตใจ และยังสื่อถึงความรัก การดูแลเอาใจใส่ที่ศูนย์รักษายาเสพติดภูฟ้าเรสท์โฮม(Phufahresthome) มอบให้กับผู้ป่วยทุกคนด้วยความจริงใจ

 

ภูฟ้าเรสท์โฮม(Phufahresthome) สร้างสรรค์ทุกพื้นที่ ทุกกิจกรรม ทุกบรรยากาศในสถานบำบัดด้วยความรักความใส่ใจ ให้ผู้ป่วยยาเสพติดสัมผัสถึงความรักความอบอุ่นที่พวกเขาจะได้รับ สิ่งเหล่านี้จะช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยให้มีกำลังใจและประสบความสำเร็จในการเลิกยาเสพติดได้ในที่สุด