วิดีโอรีวิวการฟื้นฟูสมรรถภาพเลิกยาเสพติดที่ภูฟ้าเรสท์โฮม กรุงเทพฯ

สัมภาษณ์สมาชิก (ดาวน์โหลดจากเพจภูฟ้า)_ตัดต่อใหม่โดยภูผา

วิดีโอนี้ได้รับการอนุญาตให้เผยแพร่จากผู้เข้ารับบริการในคลิป โดยบริษัทภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เท่านั้น ห้ามผู้ใดนำไปเผยแพร่ไม่ว่าในกรณีใดโดยไม่ได้รับอนุญาต


New call-to-action