ปัญหาที่เกิดจากโรคสมอง ติดยา

โรคสมองติดยาคืออะไร?

หากเป็นคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือไม่ได้พัวพันกับผู้ที่ติดยาเสพติด ก็อาจจะไม่คุ้นเคยกับคำว่าโรคสมองติดยานัก เพราะโรคสมองติดยานั้นไม่ได้เกิดโดยธรรมชาติ แต่ส่วนใหญ่จะเกิดกับผู้ที่มีการใช้ยาที่ออกฤทธิ์กับระบบประสาทและสมอง ไม่เหมือนไข้หวัดที่อาจจะเป็นได้จากการติดจากผู้อื่น ยาเสพติดจะออกฤทธิ์กับสมองส่วนนอกและสมองชั้นใน ซึ่งทั้งสองส่วนจะเกี่ยวข้องกับระบบความคิดการควบคุมอารมณ์ความรู้สึก หากสมองทั้งสองส่วนไม่สามารถทำงานได้อย่างสมดุล จะทำให้คนคนนั้นมีพฤติกรรมที่ผิดปกติ ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ จำเป็นต้องเข้ารับการรักษา ที่เรียกว่า การรักษาอาการติดยาเสพติดหรือการบำบัดอาการติดยา นั่นเอง

 

ตามปกติแล้ว สมองจะเป็นอวัยวะในการควบคุมความคิด ความรู้สึก อย่างเช่น เมื่อเรารู้สึกง่วงนอน สมองจะทำหน้าที่บอกเราว่าสถานการณ์ปัจจุบันนั้น เราสมควรนอน หรือสามารถนอนตรงที่ที่เราอยู่ได้หรือไม่ หากสถานที่ที่เราอยู่ไม่เหมาะสมกับการนอนหลับ สมองจะสั่งการให้เราอดทนเอาไว้ และไปยังสถานที่ที่เหมาะสมกับการนอนหลับนั่นเอง เพราะคนทั่วไปนั้นจะมีสติยั้งคิดได้ว่า หากนอนในที่ทำงานอาจจะถูกเจ้านายต่อว่าจนถึงขั้นไล่ออก ทำให้สูญเสียรายได้ แต่หากเป็นผู้ที่ติดยาเสพติด ระบบการทำงานของสมองจะผิดเพี้ยน ทำให้สมองส่วนอารมณ์ความรู้สึกอยู่เหนือสมองส่วนคิดวิเคราะห์ แม้ผู้ติดยาเสพติดจะรู้ดีแก่ใจ และคิดวิเคราะห์ได้ว่าหากตนเองยังเสพยาเสพติดต่อไปนั้นจะก่อให้เกิดอันตรายต่อทั้งร่างกาย จิตใจ ชีวิตและทรัพย์สิน แต่ก็ไม่สามารถควบคุมความอยากความต้องการในการเสพตรงนี้ได้ จึงต้องสรรหายาเสพติดมาเสพอยู่อย่างนั้น อย่างนี้เรียกว่าสมองติดยา ต้องทำทุกทางไม่ว่าจะดีหรือร้ายเพื่อให้ได้ยาเสพติดมาเสพ ซึ่งหากปล่อยไปแบบนี้ จะเกิดปัญหาตามมาอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น

 

ปัญหาอาชญากรรมและสังคม

เพราะผู้ติดยาเสพติดที่ไม่ได้บำบัดอาการติดยา หรือรักษาอาการติดยาเสพติด จะพยายามทุกวิถีทางในการหายามาเสพ แม้ไม่มีเงินก็อาจจะก่อคดีลักเล็กขโมยน้อย จี้ ปล้น ฯลฯ เพื่อให้ได้เงินไปซื้อยาเสพติดมาเสพ ซึ่งเราจะพบเห็นปัญหาเหล่านี้ในข่าวอยู่บ่อยครั้ง เป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของคนรอบข้างและคนในสังคมอย่างยิ่ง ผู้ป่วยยาเสพติดหลายคนถูกจับกุมต้องรับการลงโทษในคุก เกิดความแตกแยกในครอบครัว เด็กๆขาดความอบอุ่น ไม่มีผู้ปกครองส่งเสียเลี้ยงดูให้ได้รับการศึกษาเล่าเรียนอย่างที่ควรจะเป็น และอาจจะมีแนวโน้มในการสร้างปัญหาให้สังคมต่อไปได้ในอนาคต

 

ปัญหาด้านเศรษฐกิจ

ความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดจากปัญหายาเสพติดนั้นมีมูลค่ามหาศาล ทั้งเกิดหนี้สินในครัวเรือนที่ผู้ติดยาเสพติดต้องกู้หนี้ยืมสินเพื่อนำเงินไปซื้อยาเสพติดมาเสพ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษาอาการติดยาเสพติด บำบัดอาการติดยา รักษาอาการติดยา เลิกยาบ้า เลิกยาไอซ์ เลิกกัญชา ฯลฯ ทั้งประเทศเองก็สูญเสียบุคลากรที่มีศักยภาพ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ในการบำบัดอาการติดยาเสพติดของบุคลากร เกิดความเสียหายเนื่องมาจากพฤติกรรมของผู้เสพยาเสพติดที่อาจจะก่อปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ มากมาย

New call-to-action

ปัญหาด้านพฤติกรรม

การที่ผู้ติดยาเสพติดไม่สามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึก ไม่สามารถควบคุมความอยากของตนเองได้ ทำให้ผู้ติดยาเสพติด แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม ก้าวร้าว พูดจาไม่สุภาพ เกิดความกังวล หม่นหมอง หดหู่ในชีวิต ไม่ทำงานทำการจนขาดรายได้ กลายเป็นภาระให้กับคนในครอบครัว และอาจจะเลยเถิดมาถึงขั้นกลายเป็นภาระให้กับสังคมมากมายด้วย

 

ปัญหาด้านจิตใจ

เมื่อไม่สามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกความอยากของตนเองได้ ผู้เสพยาเสพติดจะร็สึกสูญเสียคุณค่าในตัวเอง รับรู้ว่าตนเองติดยาเสพติดและเลิกเสพยาเสพติดไม่ได้ คิดว่าตนเองเป็นคนไม่ดี ไมได้รับการยอมรับจากครอบครัวและคนในสังคม ยิ่งถ้าเกิดผู้เสพยาเสพติดมีอาหารหนักหน่วงจนถึงขั้นไม่สามารถทำงานได้ ก็จะไม่มีรายได้ เกิดความเครียด ความวิตกกังวลกับชีวิตของตนเอง ไม่มีทางออก อันจะนำไปสู่การคลุ้มคลั่ง อาละวาด ก่อเหตุรุนแรงต่อตนเองและผู้อื่น

 

จะเห็นว่าโรคสมองติดยา อันเนื่องมาจากการติดยาเสพติดนั้น ไม่ใช่เรื่องเล็ก ๆ เลย ความเอาใจใส่ในครอบครัว ความรักความเข้าใจจะเป็นเกราะป้องกันอย่างดีไม่ให้คนคนหนึ่งหันไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด แต่ถ้าหากบุคคลอันเป็นที่รักของคุณเกิดพลาดพลั้งไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเข้า คุณควรจะรีบพาบุคคลอันเป็นที่รักนั้นเข้ารับการรักษาอาการติดยาเสพติด บำบัดอาการติดยา ด้วยวิธีเลิกยาเสพติดที่ถูกต้อง โดยเร็วที่สุด ทั้งเพื่อตัวของบุคคลที่คุณรัก ครอบครัว และเพื่อสังคมด้วย