มาตรฐานที่ภูฟ้ามั่นใจในการรักษาผู้ป่วยยาเสพติดในฐานะศูนย์บำบัดยาเสพติด เอกชน

การได้รับการรับรองมาตรฐานหมายถึงสถานที่นั้นผ่านการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกแล้วว่ามีคุณลักษณะที่ดีและเหมาะสมตามมาตรฐานที่ได้รับการกำหนดไว้ มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานนั้นๆได้กำหนดเอาไว้ เป็นสิ่งที่จะช่วยยืนยันว่าสถานที่นั้นสามารถเชื่อถือได้ ปลอดภัย และไว้ใจได้ เหมือนดังเช่นที่ภูฟ้าเรสท์โฮม สถานที่บำบัดยาเสพติดเอกชนได้รับการรับรองมาตรฐานในการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยติดยาเสพติดโดยกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าสถานที่บำบัดผู้ติดยาเสพติดเอกชนภูฟ้าเรสท์โฮม มีความพร้อมในการให้การบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยติดยาเสพติด ไม่เพียงเท่านั้นภูฟ้าเรสท์โฮมยังให้ความสำคัญในมาตรฐานอื่นๆด้วย ไม่ว่าจะเป็น

 

บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ

บุคลากรเป็นหัวใจสำคัญในการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยติดยาเสพติด ทีมงานของภูฟ้าเรสท์โฮมไม่ว่าจะเป็น ทีมแพทย์ที่มีใบรับรอง นักจิตวิทยา เจ้าหน้าที่ นักกิจกรรมบำบัด โค้ช พี่เลี้ยง แม่บ้าน ทีมรักษาความปลอดภัย ล้วนต้องผ่านการอบรมการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยติดยาเสพติดตามมาตรฐานที่ระบุเอาไว้ และต้องมีทัศนคติที่ดีต่อผู้ป่วยติดยาเสพติด มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะให้คำปรึกษาและช่วยเหลือผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติดด้วยหัวใจที่มีมนุษยธรรม ดูแลผู้ป่วยดุจญาติมิตร ช่วยเหลือผู้ป่วยให้สามารถผ่านขั้นตอนการบำบัดยาเสพติดจนสามารถเลิกยาเสพติดได้ในที่สุด

 

สถานที่กว้างขวางอบอุ่นสะอาดปลอดภัย

สถานที่เป็นหัวใจสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ภูฟ้าเรสท์โฮมให้ความใส่ใจที่จะกำกับดูแลให้ได้มาตรฐาน โดยเน้นที่ความกว้างขวาง โปร่งสบาย ด้วยพื้นที่กว่า 1 ไร่ สามารถสร้างความผ่อนคลายให้กับผู้ป่วยติดยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติด มีความร่มรื่น สะดวกสบาย ไม่ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าตนเองถูกจำกัดพื้นที่หรือเสรีภาพ มีการดูแลเรื่องความสะอาด ซึ่งส่งผลทั้งต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้ป่วย สร้างความอบอุ่นดุจญาติมิตร ทำให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนเกิน มีพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น พื้นที่สำหรับกีฬาในร่ม เช่น ปิงปอง ฟุตซอล แชร์บอล แบดมินตัน สระว่ายน้ำ ฟิตเนส ฯลฯ ฟื้นที่สำหรับสันทนาการ ร้องเพลง ดูหนัง โยคะ อบเซาน่า นั่งสมาธิ ละหมาด ฯลฯ ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกมีความสุขไม่มีเวลาว่างในการหวนไปคิดถึงการเสพยาเสพติด ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจได้อย่างรวดเร็วภายใต้พื้นที่ของสถานที่บำบัดยาเสพติดเอกชนภูฟ้าเรสท์โฮมแห่งนี้

 

ขั้นตอนการบำบัดเฉพาะที่ได้ผลจริง

โปรแกรมการบำบัดผู้ป่วยติดยาเสพติดที่เรียกว่านิวไลฟ์โปรแกรม เป็นโปรแกรมเลิกยาเสพติดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยติดยาเสพติดแบบองค์รวม โดยมีการนำ CBT (Cognitive Behavioral Therapy) คือการบำบัดเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความคิดในแง่ลบของผู้ป่วยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมเพื่อบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ป่วยติดยาเสพติดของภูฟ้าเรสท์โฮม ด้วยเชื่อว่าคนเรานั้นคิดแบบใดก็ทำให้เกิดพฤติกรรมแบบนั้น หากผู้ป่วยติดยาเสพติดสามารถปรับเปลี่ยนความคิดให้สามารถมองเห็นคุณค่าในตัวเอง ขจัดความคิดในแง่ลบทิ้งไป ก็จะพบว่าตนเองนั้นมีค่าพอที่จะคู่ควรกับชีวิตที่ดีทำให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่หวนไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกได้ โปรแกรมนิวไลฟ์เป็นโปรแกรมบำบัดผู้ป่วยติดยาเสพติดที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของสถานที่บำบัดยาเสพติดเอกชนภูฟ้าเรสท์โฮมเท่านั้น ได้รับการอนุญาตละผ่านการจดทะเบียนตามกฎหมาย ภายใต้พระราชบัญญัติเลิกยาเสพติด ดำเนินการบำบัดยาเสพติดโดยแพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรม ฯลฯ อย่างถูกต้อง มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการบำบัดผู้ติดยาเสพติดตามโปรแกรมอย่างเหมาะสม สามารถบำบัดผู้ป่วยติดยาเสพติดให้กลับคืนสู่อ้อมกอดของครอบครัวอีกครั้งอย่างได้ผล

New call-to-action

มาตรฐานเป็นสิ่งที่สถานที่บำบัดยาเสพติดเอกชนภูฟ้าเรสท์โฮมยังคงให้ความใส่ใจและมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติดจากสถานที่บำบัดยาเสพติดเอกชนภูฟ้าเรสท์โฮมประสบความสำเร็จในการบำบัดยาเสพติด สามารถกลับคืนสู่อ้อมกอดของครอบครัวรวมถึงบุคคลอันเป็นที่รักเพื่อใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขต่อไป