เข้าใจพฤติกรรมและสาเหตุของผู้ป่วยยาเสพติด

ทำไมคนจึงติดยาเสพติด? เป็นคำถามที่เหมือนจะง่าย แต่ก็ไม่ใช่เสียทีเดียว...

การเฝ้าระวังอาการและดูแลผู้ป่วยสารเสพติดหลังจากการบำบัด

ในกระบวนการบำบัดอาการติดยาเสพติด มีโอกาสที่ผู้ป่วยติดยาเสพติดจะกลับไปเสพยาเสพติดซ้ำได้...

การรักษาของภูฟ้าในรูปแบบที่เห็นผลได้จริงเป็นอย่างไร

ระดับอาการและความร้ายแรงของอาการของผู้ป่วยยาเสพติด

การต้องรับรู้ว่าบุคคลอันเป็นที่รักติดยาเสพติดสร้างความรู้สึกเสียใจให้กับทุกคนในครอบครัว...

บรรยายพิเศษ แนวทางการฟื้นฟูผู้ป่วยเลิกยาเสพติดของภูฟ้าเรสท์โฮม

บรรยายพิเศษ แนวทางการฟื้นฟูผู้ป่วยเลิกยาเสพติดของภูฟ้าเรสท์โฮม

5 ลำดับขั้นตอนการเลิกยาเสพติด” – ภูฟ้าเรสท์โฮม ศูนย์เลิกยาเสพติด

5 ลำดับขั้นตอน การเลิกยาเสพติด – ภูฟ้าเรสท์โฮม ศูนย์เลิกยาเสพติด

4 ปัจจัยหลักที่ทำให้ คนหันไปใช้ “ยาเสพติด”

4 ปัจจัยหลักที่ทำให้คนหันไปใช้ “ยาเสพติด

เยี่ยมชมกระบวนการ เลิกยาเสพติด ภูฟ้าเรสท์โฮม จากอบต.สะดาวา

ภูฟ้า เรสท์โฮม ขอขอบคุณคณะดูงาน อบต.สะดาวา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี จำนวน 100 ท่าน...

กิจกรรม “อาบน้ำม้า” เพื่อผ่อนคลายในการบำบัดเลิกยาเสพติด

กิจกรรม “อาบน้ำม้า” เพื่อผ่อนคลายจากการ “บำบัดเลิกยาเสพติด”

กิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ 2562 ของสมาชิก “ภูฟ้าเรสท์โฮม”

สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยเลิกยาเสพติด ภูฟ้าเรสท์โฮม