ผลกระทบทางจิตใจและพฤติกรรมของผู้ป่วยติดยาเสพติด

อย่างที่เราทราบกันดีว่าผลกระทบที่เกิดจากการติดยาเสพติดนั้นมีมากมายทั้งทางร่างกายและจิตใจ...

ปัญหายาเสพติดในวัยรุ่นที่เกิดขึ้นในไทยกับความจริงที่ต้องแก้ไข

การใช้ยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น ยังเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทย เป็นปัญหาที่สร้างความกังวลให้กับทุกคน...

5 สิ่งที่คนใกล้ตัวสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดได้

จากผลการทดลองในหนูทดลองของมหาวิทยาลัย Vancouver ...

ปัญหาที่เกิดจากโรคสมอง ติดยา

โรคสมองติดยาคืออะไร?

วิธีการรับมือเมื่อรู้ว่าคนที่รักติดยาเสพติด

สถิติของผู้ป่วยสารเสพติดในไทย

มาตรฐานการดูแลผู้ป่วยดุจญาติมิตรของภูฟ้าเรสท์โฮม

แม้ว่าภูฟ้าเรสท์โฮม(Phufahresthome) จะเป็นสถานบำบัดยาเสพติดเอกชน...

ประเภทและความร้ายแรงของสารเสพติดแต่ละประเภท

คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับคนในครอบครัวเพื่อดูแลผู้ป่วยติดยาเสพติด

คนในครอบครัวเป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ป่วยติดยาเสพติด สามารถบรรลุการ บำบัดอาการติดยา...

ความเป็นอยู่ของคนที่คุณรักภายใต้การดูแลของภูฟ้าเรสท์โฮม

เมื่อส่งบุคคลอันเป็นที่รักเข้าสู่สถานบำบัดยาเสพติดเอกชนภูฟ้าเรสท์โฮม (Phufahresthome) แล้ว...