ความร้ายแรงของยาเสพติดแต่ละชนิด

ความคิดในแง่บวกกับการเลิกยาเสพติด

กิจกรรมที่ครอบครัวสามารถช่วยเพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยได้

การ “ลอง” สาเหตุของการเริ่มต้นติดยาเสพติด

สาเหตุในการติดยาเสพติดนั้นมีมากมายหลายประการด้วยกันบางคนก็เกิดจากการถูกหลอกลวง...

MATRIX Model กระบวนการฟื้นฟูผู้ป่วยทั้งทางด้านจิตใจและสังคมบําบัด

MATRIX Model คือการฟื้นฟูผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดอาการติดยา...

ปัจจัยที่เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหายาเสพติด

สภาวะเสี่ยงกลับไปติดยาเสพติดของผู้ป่วยยาเสพติด

กลไกของการกระตุ้นให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดอาการติดยาเสพติดกลับไปเสพยาเสพติดซ้ำ...

FAST Model 4ปัจจัยในการช่วยเหลือให้ผู้ป่วยหายขาดจากอาการติดยาเสพติด

Fast Model เป็นการบำบัดฟื้นฟูดูแลผู้ป่วยติดยาเสพติดแนวใหม่อย่างเข้มข้น ภายใต้แนวคิดว่า...

รูปแบบการรักษาของภูฟ้าโดย การใช้ CBT (Cognitive Behavioral Therapy)

CBT (Cognitive Behavioral Therapy) คือการบำบัดพฤติกรรม ความคิดในแง่ลบด้วยการปรับเปลี่ยนความคิด...

สัญญาณเตือนว่าคนที่คุณ รักติดยาเสพติดรึเปล่า?

ความใส่ใจ ความรัก ความเข้าใจ จะเป็นเกราะป้องกันบุคคลอันเป็นที่รักของคุณจากยาเสพติด...