ทางออกอื่นนอกจากการใช้ยาเสพติดเมื่อชีวิตถึงทางตัน

ทุกคนล้วนต้องประสบปัญหาในชีวิตในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นและหาทางออกที่ดีได้เหมือนกันหมด เพราะมีหลายคนที่เลือกหนีปัญหาด้วยการพึ่งพายาเสพติดเพื่อหลีกเลียงความทุกข์ ความเจ็บปวดที่ต้องพบเจอ จนเข้าสู่การติดยาเสพติด กลายเป็นยิ่งทำร้ายและทำลายชีวิตที่มีปัญหาอยู่แล้วให้แย่ลงไปกว่าเดิม แต่หากพวกเขาเหล่านั้นไม่เลิกหนทางของการพึ่งพายาเสพติด พวกเขาจะแก้ปัญหาความเครียด ความกดดัน หรือความทุกข์ที่ต้องเผชิญนั้นอย่างไรได้บ้าง

 

การปรึกษานักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์

เมื่อเกิดความเครียดจนเกินจะรับมือได้แทนที่จะเลือกใช้สารเสพติดจนอาจจะนำไปสู่การติดยาเสพติด การปรึกษานักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ก็เป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่ง โดยปัจจุบันคนไทยเองก็เข้าใจมากขึ้นว่า การที่เราไปพบนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์นั้น ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นบ้า แต่เป็นเพราะว่าเราไม่สามารถรับมือกับความเครียดหรือปัญหาที่เกิดขึ้นได้ดีอีกต่อไป ซึ่งนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์จะแนะนำแนวทางแก้ปัญหา แนะนำมุมมองใหม่ๆ เพื่อให้เห็นมุมมองของปัญหาที่เราอาจจะมองไม่เห็นได้ ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาและความเครียดที่เกิดขึ้น เป็นวิธีที่ดีกว่าการเลือกใช้ยาเสพติดที่สุดท้ายก็รังแต่จะทำให้สูญเสียทั้งเงินทอง ร่างกาย จิตใจ และชีวิตในที่สุด

 

การโทรสายด่วนสุขภาพจิต 1323

1323 เป็นสายด่วนสุขภาพจิตสำหรับให้ผู้ที่กำลังประสบปัญหาในชีวิต เกิดความเครียดจนไม่อาจจะควบคุมได้ และต้องการที่ปรึกษาในระยะเวลาเร่งด่วนสามารถโทรไปเพื่อบอกปัญหาและขอคำแนะนำเบื้องต้นได้ จากข้อมูลพบว่าปัญหาที่ผู้คนมักจะโทรมาขอคำปรึกษามากที่สุดคือปัญหาความเครียด ซึ่งความเครียดก็เป็นสาเหตุของการติดยาเสพติดเช่นกัน การโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิตจะช่วยให้คุณรู้สึกผ่อนคลายขึ้น และคุณจะได้รับคำชี้แนะเบื้องต้น ก่อนที่คุณจะไปพบนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตให้ดีขึ้น

 

สร้างความคิดเชิงบวกให้กับตนเอง

เมื่อเกิดปัญหาหลายคนมักจะโทษตัวเองว่าเป็นต้นเหตุทำให้เกิดปัญหาต่างๆ มองว่าตัวเองด้อยความสามารถ เป็นบุคคลไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นความคิดอันตรายที่เป็นสาเหตุของการติดยาเสพติด คุณจึงควรฝึกการสร้างความคิดเชิงบวกให้กับตนเอง ด้วยการเขียนข้อดีของตนเอง เขียนสิ่งที่ตนเองถนัดและทำได้ สอบถามข้อดีของตนเองจากเพื่อนๆที่ไว้ใจ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถมองเห็นตนเองในแง่ดี เกิดความคิดในเชิงบวกกับตนเองได้

 

การอ่านหนังสือ

หนังสือเล่มที่มีเนื้อหาผ่อนคลาย จะช่วยบรรเทาความเครียดที่เกิดขึ้น โดยส่วนใหญ่เมื่ออ่านหนังสือ เราจะจดจ่อกับเรื่องราวในหนังสือ สมองและดวงตาจะทำงานหนัก เพื่อแปลตัวอักษรให้เป็นภาพในสมอง และโดยส่วนใหญ่เมื่อเราอ่านหนังสือเราจะเลือกท่าที่สบายที่สุด ทำให้เมื่ออ่านไปสักพัก จะรู้สึกง่วงนอน และร่างกายจะส่งสัญญาณเตือนให้พักผ่อน การอ่านหนังสือจึงทำให้เราหลงลืมความเครียดไปชั่วขณะ และนอนหลับลึกขึ้น มีสมาธิมากขึ้น ลดความเครียดลงได้ นอกจากนี้หนังสือที่ดียังอาจจะมีวิธีแก้ปัญหาที่คุณกำลังเผชิญอยู่ในนั้นอีกด้วย

New call-to-action

การออกแรง

เมื่อถึงทางตันของปัญหา และแก้ไขไม่ได้ สิ่งหนึ่งที่สามารถทำได้คือการออกแรงให้เยอะขึ้นเพื่อให้ร่างกายหลั่งสารสื่อประสาทที่เป็นสารแห่งความสุขออกมา ซึ่งจะผ่อนคลายความเครียดของคุณลง และทำให้เห็นมองเห็นปัญหาได้รอบด้านมากขึ้น จนอาจจะค้นพบวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดได้

 

ปรึกษาผู้ที่คุณไว้ใจ

คนคนนั้นอาจจะเป็นพ่อแม่ พี่น้อง เพื่อนหรือญาติ ที่คุณเชื่อมั่นว่าเขาจะรับฟังโดยไม่ตัดสิน ไม่กล่าวโทษ และพร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอ การได้พูดหรือระบายความทุกข์ออกไป จะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้น เกิดความโล่งใจ แม้ว่าบุคคลที่รับฟังคุณนั้นอาจจะไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาใดใดให้กับคุณได้เลยก็ตาม โดยคุณสามารถสื่อสารกับพวกเขาได้อย่างตรงไปตรงมาว่าคุณกำลังต้องการคนที่รับฟังเพื่อได้ระบายความเครียดและความทุกข์ใจ เมื่อรู้สึกดีขึ้น จะได้ค้นหาวิธีแก้ปัญหาต่อไป

 

สิ่งสำคัญที่พึงระลึกไว้เสมอคือการใช้ยาเสพติดจนนำไปสู่การติดยาเสพติด ไม่ใช่หนทางของการแก้ปัญหาในชีวิตที่ถูกต้อง และการใช้ยาเสพติดไม่สามารถนำพาชีวิตของคุณออกจากทางตันได้ มีแต่จะทำให้สูญเสียทั้งต่อร่างกายและจิตใจ จนต้องเข้ารับการบำบัดยาเสพติด ฟื้นฟูสมรรถภาพ ซึ่งเสียทั้งเวลา เงินทอง ไปโดยเปล่าประโยชน์

 

Read On