ความเป็นอยู่ของคนที่คุณรักภายใต้การดูแลของภูฟ้าเรสท์โฮม

เมื่อส่งบุคคลอันเป็นที่รักเข้าสู่สถานบำบัดยาเสพติดเอกชนภูฟ้าเรสท์โฮม (Phufahresthome) แล้ว สิ่งหนึ่งที่ครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยอาจจะเกิดความสงสัยคือ ความเป็นอยู่ในสถานบำบัดยาเสพติดเอกชนภูฟ้าเรสท์โฮม(Phufahresthome) นั้นเป็นอย่างไรบ้าง

 

ก่อนอื่นคงต้องบอกก่อนว่า ภูฟ้าเรสท์โฮม(Phufahresthome) นั้นเป็นเป็นสถานบำบัดยาเสพติดเอกชนทั้งแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก มีประสบการณ์ยาวนาน พรั่งพร้อมด้วยทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญในด้านการบำบัดผู้ติดยาเสพติด ผู้ช่วยแพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา เจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมอย่างถูกต้อง ฯลฯ มีฟื้นที่สำหรับพักฟื้นทั้งสำหรับผู้ป่วยใน และผู้ป่วยในพร้อมครอบครัว ทั้งในกรุงเทพฯ หัวหิน และเชียงราย

 

ชีวิตในภูฟ้าเรสท์โฮมเป็นอย่างไร (Phufahresthome)

ภูฟ้าใส่ใจการออกแบบพื้นที่และออกแบบชีวิตในพื้นที่ของสถานบำบัดสารเสพติด อ้างอิงจากงานวิจัยที่พบว่า หากบุคคลใดได้อยู่ในพื้นที่ที่มีความสุข พวกเขาก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพราะไม่ต้องหลีกหนีจากโลกแห่งความเป็นจริง ทุกพื้นที่ของภูฟ้าเรสท์โฮม(Phufahresthome) ออกแบบให้ผู้ป่วยได้อยู่ในสถานบำบัดอย่างมีความสุข มีพื้นที่สำหรับออกกำลังกายหลากหลาย ทั้งสระว่ายน้ำ กีฬาในร่ม ปิงปอง แบดมินตัน พื้นที่สำหรับแอโรบิก ห้องคาราโอเกะ ฯลฯ

ความเป็นอยู่ของคนที่คุณรักภายใต้การดูแลของภูฟ้า2

การถอนพิษยาเสพติดของสถานบำบัดยาเสพติดภูฟ้าเรสท์โฮม (Phufahresthome) จะไม่มีการใช้ยาเพื่อทำให้อาเจียนในการถอนพิษ แต่จะใช้วิธีที่ออกแบบเฉพาะในการถอนพิษยา เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยที่เจ้ารับการบำบัดยาเสพติดรู้สึกทุกข์ทรมานและเกิดการต่อต้านการถอนพิษยา

 

ในทุก ๆ วันเจ้าหน้าที่ในสถานบำบัดยาเสพติดภูฟ้าเรสท์โฮม(Phufahresthome) จะออกแบบตารางการใช้ชีวิตที่เหมาะสมกับผู้ป่วย ซึ่งตารางการใช้ชีวิตเหล่านี้จะออกแบบจากการประเมินสมรรถภาพของผู้ป่วยแล้ว โดยเริ่มตั้งแต่

 

การตื่นนอนตอนเช้า เพื่อออกกำลังกายร่วมกันอย่างสนุกสนาน ทำให้ผู้ป่วยได้สัมผัสอากาศสดชื่นยามเช้า และร่างกายหลั่งสารแห่งความสุข ทำให้รู้สึกดีกับตัวเอง

จากนั้นจึงรับประทานอาหารร่วมกัน นักโภชนาการจะเป็นผู้เลือกและคัดสรรอาหารที่เหมาะสมกับผู้ป่วย เป็นอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ได้สารอาหารครบถ้วน ให้ผู้ป่วยในสถานบำบัดได้รับประทานอาหารที่ดีเพื่อใช้ในการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ รวมถึงฟื้นฟูสมองด้วย

 

หลังการรับประทานอาหารจะเป็นการทำกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งจะช่วยในการฟื้นฟูทักษะในด้านต่างๆ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ป่วย ทุกการทำกิจกรรมผู้ป่วยจะได้รับการดูแลโดยแพทย์ ผู้ช่วยแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ กิจกรรมกลุ่มนั้นมีหลากหลายทั้งการฝึกทักษะอาชีพ เกมส์ ดนตรี กีฬา ฯลฯ การทำกิจกรรมกลุ่มจะทำให้ผู้ป่วยเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน สามารถเปลี่ยนทัศนคติ มุมมองที่มีต่อผู้อื่นได้ ช่วยปรับพฤติกรรม สร้างการเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม

 

จากนั้นจึงเป็นการรับประทานอาหารกลางวันแล้วจึงทำกิจกรรมกลุ่มอีกครั้งเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งร่างกายและจิตใจ

ความเป็นอยู่ของคนที่คุณรักภายใต้การดูแลของภูฟ้า1

เมื่อจบกิจกรรมช่วงบ่ายผู้ป่วยจะได้มีเวลาส่วนตัวในการพักผ่อนในสถานบำบัด พูดคุยกับผู้คนในสถานบำบัดเป็นเวลาที่ผู้ป่วยจะได้คิดทบทวนสิ่งต่างๆในแต่ละวัน ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของเจ้าหน้าที่ที่พร้อมจะพูดคุยให้คำปรึกษาและชี้แนะเรื่องต่างๆที่ผู้ป่วยในสถานบำบัดยาเสพติดภูฟ้าเรสท์โฮม (Phufahresthome) เกิดความสงสัย

New call-to-action

ในระหว่างการบำบัดในสถานบำบัดภูฟ้าเรสท์โฮม(Phufahresthome) ผู้ป่วยจะได้รับการปรึกษาทางจิตวิทยาจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาของภูฟ้าเรสท์โฮม(Phufahresthome) ที่จะให้คำปรึกษาทั้งกับผู้ป่วยและครอบครัว ให้ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้ป่วยค่อย ๆ ปรับพฤติกรรมต่างๆที่ก่อให้เกิดผลเสียและนำพาไปสู่การเสพสารเสพติดอีกครั้ง ทั้งยังให้คำปรึกษาที่ช่วยสร้างสัมพันธ์ให้กับผู้ป่วยและครอบครัวสามารถอยู่ร่วมกันหลังจบการฟื้นฟูจากสถานบำบัดยาเสพติดภูฟ้าเรสท์โฮม(Phufahresthome) อย่างมีความสุข

 

ทุกการใช้ชีวิตภายใต้สถานบำบัดยาเสพติดของภูฟ้าเรสท์โฮม (Phufahresthome) ผู้ป่วยจะค่อยๆเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านพฤติกรรมและความคิด โดยไม่ต้องทุกข์ทรมานทั้งร่างกายและจิตใจ ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ช่วยแพทย์ เจ้าหน้าที่ ฯลฯ ที่ตั้งใจในการดูแลผู้ป่วยให้ประสบความสำเร็จในการบำบัดและกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมอย่างมั่นใจโดยไม่หวนกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก