กิจกรรมที่ครอบครัวสามารถช่วยเพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยได้

ระหว่างการบำบัดยาเสพติดหรือหลังการบำบัดยาเสพติด ครอบครัวเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยติดยาเสพติดให้สามารถฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายและจิตใจได้เป็นผลสำเร็จ และทำให้ผู้ป่วยไม่หวนกลับไปเสพยาเสพติดซ้ำอีก วิธีหนึ่งที่จะช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยติดยาเสพติดได้ดีอีกวิธีหนึ่งก็คือการใช้กิจกรรมบำบัด คือการกำหนดกิจกรรมให้ผู้ป่วยปฏิบัติ โดยอาจจะมีทั้งกิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรมกลุ่มที่ทำร่วมกันระหว่างสมาชิกในครอบครัวและผู้ป่วย ซึ่งกิจกรรมที่จะช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย ต้องเป็นกิจกรรมที่ผ่อนคลายอารมณ์ เมื่อทำแล้วผู้ป่วยต้องเกิดความรู้สึกดี เป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้ป่วยมองเห็นคุณค่าในตนเอง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้แก่

 

กิจกรรมที่ได้ออกกำลังกาย

การออกกำลังกายจะทำให้สารโดปามีน ที่เรียกกันว่าเป็นสารแห่งความสุขหลั่งออกมา ซึ่งผู้ที่เคยติดยาเสพติดแม้ว่าจะเลิกยาเสพติดแล้ว สมองก็อาจจะยังหลั่งสาร โดปามีน ได้ไม่เต็มที่ การออกกำลังกายจะเข้าไปช่วยให้ร่างกายหลั่งสารนี้เพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ป่วยที่เพิ่งออกจากสถานที่เลิกยาเสพติด รู้สึกมีความสุข ผ่อนคลาย ทั้งยังทำให้ผู้ที่เพิ่งผ่านพ้นการบำบัดยาเสพติดสามารถนอนหลับได้สบายขึ้น จึงช่วยลดความเครียด โดยญาติหรือผู้ดูแลผู้ป่วยควรจัดตารางการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้ป่วย เนื่องจากผู้ป่วยแต่ละคนมีสภาพร่างกายที่แตกต่างกัน และควรเป็นการออกกำลังกายเบาๆก่อน เพื่อให้ร่างกายที่เพิ่งได้รับการฟื้นฟูนั้นปรับสภาพได้อย่างเหมาะสมก่อน

 

กิจกรรมภายในบ้าน

กิจกรรมภายในบ้านเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่างเช่นการทำงานบ้าน ทำความสะอาดบ้าน รดน้ำต้นไม้ จัดเก็บข้าวของภายในบ้านก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยได้ง่าย ๆ เพราะเมื่อผู้ป่วยได้จัดการงานบ้านเล็ก ๆ น้อย ๆ สมาชิกภายในบ้านควรเอ่ยขอบคุณ จะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าตนเองนั้นมีส่วนช่วยเหลือครอบครัว ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกดีกับตนเองและสมาชิกในครอบครัว เกิดเป็นความสุขขึ้นภายในใจ

 

กิจกรรมผ่อนคลายอารมณ์

กิจกรรมผ่อนคลายอารมณ์ จะช่วยปรับสมดุลด้านอารมณ์ให้กับผู้ป่วยหรือผู้ที่เพิ่งผ่านพ้นการบำบัดอาการติดยาเสพติด กิจกรรมเหล่านี้ได้แก่ กิจกรรมทางด้านศิลปะ การระบายสี โดยสีจะช่วยเข้าไปบำบัดและฟื้นฟูอารมณ์ของผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี กิจกรรมทางด้านดนตรี การร้องเพลง เล่นดนตรีเบาๆ จะช่วยปรับสมดุล สร้างความสุข ช่วยให้นอนหลับสนิท และได้ระบายความเครียดด้วย

 

กิจกรรมที่สร้างประโยชน์กับส่วนรวม

ผู้ป่วยยาเสพติดมักจะคิดว่าตนเองไม่มีประโยชน์และเป็นตัวปัญหา ชีวิตคงไม่สามารถช่วยเหลือใครได้ ดังนั้นกิจกรรมที่จะช่วยบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดได้ดีอีกหนึ่งกิจกรรมคือกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม อย่างเช่นกิจกรรมการบริจาคของให้กับผู้ยากไร้ โดยสมาชิกในบ้านให้ผู้ป่วยช่วยเก็บรวบรวมข้าวของภายในบ้านที่ไม่ได้ใช้แล้วแต่ยังมีสภาพดี นำไปบริจาคให้กับผู้ขาดแคลน หรือการร่วมกวาดลานวัด ตักบาตรทำบุญ ทาสีกำแพงวัด สร้างห้องสมุด ฯลฯ กิจกรรมเหล่านี้จะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าตนเองก็เป็นคนหนึ่งที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นๆและสังคมในวงกว้างได้ ทำให้ผู้ป่วยมองเห็นคุณค่าในตนเอง เป็นการบำบัดด้านจิตใจทางหนึ่ง

 

กิจกรรมที่สามารถสร้างอาชีพ

กิจกรรมที่สามารถต่อยอดไปเป็นอาชีพของผู้ป่วยก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ฟื้นฟูผู้ป่วยได้ดี เนื่องจากผู้ป่วยจะมีเป้าหมายในการทำกิจกรรมเพื่อต่อยอดไปเป็นอาชีพสร้างรายได้เมื่อบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างเช่น กิจกรรมการทำอาหาร จัดดอกไม้ ชงกาแฟ งานประดิษฐ์ๆ ฯลฯ โดยสมาชิกในครอบครัวควรช่วยผู้ป่วยวางเป้าหมายเพื่อต่อยอดให้กลายเป็นอาชีพในอนาคตเพื่อสร้างแรงจูงใจ ให้ผู้ป่วยมองเห็นจุดหมายปลายทางและมีความหวังในชีวิตด้วย

New call-to-action

 

กิจกรรมที่กล่าวมาทั้งหมด เป็นกิจกรรมง่ายๆ ที่สมาชิกในครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยสามารถจัดตารางเวลาที่เหมาะสมให้ผู้ป่วยทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ป่วยไม่มีเวลาว่างจนคิดฟุ้งซ่าน ซึ่งอาจจะทำให้ผู้ป่วยหวนกลับไปติดยาเสพติดอีกได้ สิ่งสำคัญอีกอย่างคือสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลผู้ใกล้ชิดกับผู้ป่วยควรใส่ใจพาผู้ป่วยทำกิจกรรมด้วยความเข้าใจ คอยให้กำลังใจผู้ป่วยอย่างสม่ำเสมอ ก็จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเลิกยาเสพติด และฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจจนประสบความสำเร็จได้ในที่สุด

Read On