สภาพแวดล้อมเสี่ยงที่จะทำให้ผู้ป่วยกลับไปติดยาเสพติดอีกครั้ง

สิ่งที่ต้องระวังเมื่อผู้ป่วยติดยาเสพติดออกจากกระบวนการบำบัดยาเสพติดหรือสถานที่บำบัดยาเสพติดคือ การหวนกลับไปเสพยาเสพติดอีกครั้ง ตามปกติทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ของสถานที่บำบัดยาเสพติดจะให้คำแนะนำ พูดคุยกับญาติของผู้ป่วยติดยาเสพติดให้เข้าใจว่าการหวนกลับไปเสพซ้ำนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นได้ เนื่องจากผู้ป่วยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงเมื่อออกจากสถานที่บำบัดยาเสพติด โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม เป็นสิ่งสำคัญมากที่อาจจะทำให้ผู้ป่วยหวนกลับไปเสพซ้ำ ดังนั้นสิ่งสำคัญคือผู้ใกล้ชิดหรือญาติควรเข้าใจและรู้ว่าสภาพแวดล้อมแบบใดบ้างที่เสี่ยงจะทำให้ผู้ป่วยติดยาเสพติด หวนกลับไปเสพยาเสพติดซ้ำอีกครั้ง

 

สภาพแวดล้อมแบบเดิม

สภาพแวดล้อมแบบเดิมหมายถึง สภาพแวดล้อมที่เป็นสาเหตุของการติดยาเสพติด เช่นที่ทำงานเก่าที่มีความกดดันเป็นอย่างมาก ทำงานหนักเกินเวลาทำให้พนักงานตัดสินใจผิดใช้ยาบ้าเพื่อเพิ่มกำลังในการทำงานให้ได้มากขึ้น มีความกดดันจากกฎระเบียบและหัวหน้างาน หรือสภาพแวดล้อมสังคม กลุ่มเพื่อนที่มีการชักชวนกันใช้ยาเสพติด หากให้ผู้ป่วยกลับเข้าสู่กลุ่มเดิมอีกครั้ง ก็จะมีการกลับไปใช้ยาเสพติดอีกครั้งเช่นเดียวกัน ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมเดิมๆที่เป็นสาเหตุของการติดยาเสพติดของผู้ป่วยจะดีกว่า

 

สภาพแวดล้อมที่สร้างความกดดันให้กับผู้ป่วย

 

ความกดดัน ความเคร่งเครียด เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้คนเลือกใช้ยาเสพติด การนำผู้ป่วยเข้าสู่ความกดดัน เช่น หลังการบำบัดยาเสพติดมีความคาดหวังสูงเกินไปว่าผู้ป่วยติดยาเสพติดจะไม่กลับไปเสพซ้ำ และผู้ป่วยจะสามารถปรับปรุงตัวเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้ ความคาดหวังที่สูงเกินไปจะยิ่งสร้างความกดดันให้กับผู้ป่วยที่เพิ่งออกจากสถานที่บำบัดยาเสพติด เมื่อผู้ป่วยเกิดความพลั้งพลาดไปเสพยาเสพติดครั้งเดียว จะไม่กล้าบอกคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัว และอาจจะนำไปสู่การเสพซ้ำเรื่อยๆเนื่องมาจากความเครียด ความวิตกกังวลที่เกิดขึ้น สิ่งสำคัญคือบุคคลในครอบครัวควรยอมรับว่า ผู้ป่วยมีโอกาสจะกลับไปใช้ยาเสพติดได้ ดังนั้นต้องคอยใส่ใจ และเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยเสมอ กำลังใจจะช่วยให้ผู้ป่วยเข้มแข็ง และปฏิเสธการหวนกลับไปเสพซ้ำได้อย่างยั่งยืน

 

สภาพแวดล้อมที่ผู้ป่วยต้องเผชิญกับความว่างเปล่า

หลังออกจากสถานที่บำบัดยาเสพติดผู้ป่วยมักจะรู้สึกว่าง เพราะไม่มีอะไรทำ ไม่มีงานเป็นกิจลักษณะ ไม่มีกิจกรรมเหมือนเมื่อตอนอยู่สถานที่บำบัดยาเสพติด และไม่มีตารางเวลาการใช้ชีวิตที่แน่นอน บางครั้งผู้ป่วยจะรู้สึกว่าว่างเกินไป ไม่รู้จะทำอะไรดี ก็จะหันกลับไปเสพยาเสพติดอีกได้ และหลายครั้งในสภาพแวดล้อมแบบนี้ ผู้ป่วยจะรู้สึกว่าตนเองนั้นไม่มีคุณค่า ไม่มีงานทำ เป็นตัวถ่วงที่คนอื่นต้องคอยมาดูแล เกิดความรู้สึกแย่กับตัวเอง ก็ทำให้ผู้ป่วยหวนกลับไปเสพยาเสพติดซ้ำได้ ดังนั้นหลังออกจากสถานบำบัด ควรจัดตารางให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม หากิจกรรมให้ผู้ป่วยทำ หรือหางานเล็กๆน้อยๆที่ผู้ป่วยทำแล้วจะสามารถสร้างประโยชน์ สร้างคุณค่าให้กับตัวเองได้ ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกดีกับตัวเองและไม่มีเวลาว่างมากพอจะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก

New call-to-action

 

สภาพแวดล้อมที่สังคมมองผู้บำบัดยาเสพติดว่าแปลกแยก

ต้องยอมรับว่าแม้สังคมจะมองผู้ติดยาเสพติดที่ต้องเข้ารับการบำบัดเป็นผู้ป่วย ซึ่งก็ถือว่ามุมมองแบบนี้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยให้ประสบความสำเร็จในการบำบัดยาเสพติดได้ แต่ก็ต้องยอมรับว่ายังมีคนในสังคมที่ยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับผู้ป่วยติดยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดจากสถานที่บำบัดยาเสพติดอีกมากที่มองผู้ป่วยที่ผ่านการบำบัดยาเสพติดว่าไม่น่าไว้ใจ และไม่สามารถสร้างประโยชน์ใดใดได้ สิ่งสำคัญคือคนในครอบครัวควรระมัดระวังไม่ให้ผู้ป่วยไม่ให้เผชิญกับบุคคลที่อาจจะเข้าใจผิดในตัวผู้ป่วยได้ จนกว่าผู้ป่วยจะแข็งแรง และมีกำลังใจที่ดีมากพอจะเผชิญกับบุคคลเหล่านี้ได้

 

การนำพาผู้ป่วยที่พ้นจากการบำบัดยาเสพติด ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดียังเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเลิกยาเสพติดได้อย่างเด็ดขาด โดยไม่หวนกลับไปเสพยาเสพติดซ้ำอีกครั้งหนึ่ง