ผลกระทบกับสุขภาพของผู้ป่วยติดยาเสพติด

ไม่ว่าสาเหตุของการติดยาเสพติดจะมาจากอะไรก็ตาม แต่ยาเสพติดนั้นจะส่งผลกระทบร้ายแรงกับสุขภาพของผู้ป่วยติดยาเสพติดโดยตรง ทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิต เนื่องจากยาเสพติดออกฤทธิ์โดยตรงกับระบบประสาท ไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดแบบกดประสาทหรือหลอนประสาทก็ตาม แต่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าผลกระทบนั้นร้ายแรงขนาดไหน และกระทบอย่างไรบ้าง เรามีคำตอบให้

ผลกระทบของยาเสพติดที่มีต่อร่างกาย

อาการติดยาเสพติด ส่งผลโดยตรงต่อร่างกาย ทำให้ร่างกายซูบซีด ทำให้ผู้ป่วยมีอาการเซื่องซึม ไม่สนใจจัดการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ไม่สนใจทำความสะอาดร่างกาย เสื้อผ้าหน้าผมสกปรก ผู้ติดยาเสพติดจะหมกมุ่นกับการเสพยา ไม่ทำความสะอาดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายจนเสื้อผ้าเกิดความสกปรก ผู้ติดยาเสพติดจึงมักจะมีกลิ่นตัวเหม็นทั้งจากร่างกายโดยตรงและจากเสื้อผ้าที่ไม่ได้ทำความสะอาด ทำให้เป็นที่รังเกียจของผู้คนในสังคม และอาจจะก่อให้เกิดโรคอื่น ๆ ที่เกิดเพราะความสกปรกตามมาด้วย เช่นอาการท้องร่วง ท้องเสีย ผื่นคัน ภูมิแพ้ กาก เกลื้อน ฯลฯ

 

ไม่เพียงเท่านั้นผู้ป่วยติดยาเสพติดมักจะอดข้าวเพื่อเก็บเงินไว้ซื้อยาเสพติด จึงส่งผลให้เกิดโรคทางร่างกายอื่นๆด้วย ซึ่งอาจจะเกิดทั้งจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป และเกิดจากยาเสพติดโดยตรง อาทิอาการปวดท้อง ท้องร่วง เกิดอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ตาพร่า ดวงตาไม่สามารถสู้แสงแดดได้ เราจะสังเกตได้ว่าผู้ป่วยติดยาเสพติดที่ไม่ได้รักษาอาการติดตาเสพติด มักจะชอบสวมแว่นตา และเสื้อแขนยาว เพื่อปกปิดร่องรอยของยาเสพติด นอกจากนี้ยาเสพติดยังทำให้เกิดการพุพองตามร่างกาย ผิวหนังหยาบก้าน สุขภาพทรุดโทรม หากผู้ป่วยไม่ได้เลิกยาเสพติดหรือบำบัดยาเสพติดที่สถานที่บำบัดยาเสพติดโดยเร็ว อาจจะนำไปสู่การเสียชีวิตได้

 

ผลกระทบของยาเสพติดที่มีต่อสุขภาพจิต

อย่างที่รู้กันว่ายาเสพติดออกฤทธิ์กับระบบประสาท ทั้งกดประสาท หลอนประสาท หรือยาเสพติดบางชนิดก็ออกฤทธิ์ทั้งสองอย่าง ทำให้ผู้ป่วยติดยาเสพติดที่ไม่ได้เข้ารับการรักษาอาการติดยาเสพติดมีอาการทางจิตร่วมด้วย

เบื้องต้นนั้นผู้ป่วยที่ติดยาเสพติดจะมีอาการทางประสาทที่แสดงให้เห็นคือการเปลี่ยนจากคนที่ปกติร่าเริงสดใสเป็นอาการเซื่องซึม อารมณ์แปรปรวน บางครั้งจะก้าวร้าวรุนแรง โดยเฉพาะในช่วงที่ต้องการเสพยาเสพติด เป็นอาการทางประสาทที่พบเจอในผู้ติดยาเสพติด

 

อาการหนึ่งที่เกิดกับผู้ป่วยติดยาเสพติดคืออาการสมองติดยา เป็นกระบวนการที่ทำให้ผู้ป่วยติดยาเสพติดจะต้องเสพยาซ้ำๆ และเสพในปริมาณที่มากขึ้น เมื่อผู้ป่วยติดยาเสพติด นำสารเสพติดเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นทางใดก็ตาม ยาเสพติดนั้นจะส่งผลต่อสมองส่วนคิด (Cerebral Cortex) และส่งผลต่อสมองส่วนอยาก (Limbic System) ผู้เสพยาเสพติดจะรู้สึกว่ามีความสุขในขณะที่ยาเสพติดกำลังออกฤทธิ์ เมื่อยาเสพติดนั้นหมดฤทธิ์ ผู้ป่วยติดยาเสพติดถึงรู้สึกไม่มีความสุข กระวนกระวาย หงุดหงิด อารมณ์แปรปรวน เกิดความวิตกกังวลว่าตนเองจะไม่สามารถมีความสุขได้ หากปราศจากยาเสพติด และต้องการกลับไปสู่ความรู้สึกมีความสุขแบบล่องลอยในชั่วขณะที่ใช้ยาเสพติดอีกครั้ง นำมาซึ่งความต้องการเสพสารเสพติดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หากผู้ป่วยไม่ได้เข้ารับการรักษาอาการติดยาเสพติด อาจจะทำให้เข้าสู่การเป็นโรคสมองพิการถาวรได้

New call-to-action

ไม่เพียงเท่านั้น ยาเสพติดยังทำให้เกิดปัญหาสุขภาพจิต ทำให้ผู้ป่วยติดยาเสพติดก่อความรุนแรง มีอาการหลอน หูแว่ว คิดว่าจะมีคนมาทำร้ายจนเกิดอาการคลุ้มคลั่ง ดังที่พบเจอในข่าวเป็นประจำ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นผลกระทบที่เกิดจากยาเสพติดด้วยกันทั้งสิ้น

แท้จริงแล้วปัญหาการติดยาเสพติดนั้นร้ายแรงและรุนแรงมากกว่านี้หลายเท่านัก ส่งผลเสียโดยตรงทั้งต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต สิ่งสำคัญคือ เมื่อคุณรู้ว่าบุคคลอันเป็นที่รักยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ควรจะขอคำแนะนำจากสถานที่บำบัดยาเสพติด เพื่อช่วยในการโน้นน้าวให้ผู้ป่วยติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดยาเสพติด เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดให้กับบุคคลอันเป็นที่รักของคุณ และไม่สร้างความเสียหายให้มากไปกว่านี้