กิจกรรมส่งเสริมการเลิกยาเสพติดในภูฟ้า

กิจกรรมเลิกยาเสพติด

กิจกรรมบำบัด จัดเป็นอีกหนึ่งวิธีการบำบัดที่สามารถช่วยให้ผู้ป่วยติดยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจ ช่วยให้ผ่อนคลาย และรู้สึกดี  ทั้งยังทำให้เกิดการเรียนรู้ เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ช่วยปรับสภาพแวดล้อม ส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน ส่งเสริมความสามารถในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วยติดยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติดด้วย

กิจกรรมเลิกยาเสพติด55

ภูฟ้าเรสท์โฮมเองสร้างสรรค์สถานที่ภายในสถานบำบัดยาเสพติดเพื่อให้เหมาะสมกับการทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมเดี่ยว กิจกรรมที่ทำร่วมกันเป็นหมู่คณะ โดยการออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลเรื่องกิจกรรมบำบัด โดยภูฟ้าเรสท์โฮมมีการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกที่ถูกสุขลักษณะและถูกกฎหมาย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยมีพื้นที่สำหรับผ่อนคลาย สร้างสมาธิ ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจภายในพื้นที่ปลอดภัยของสถานบำบัดผู้ติดยาเสพติดแห่งนี้

โดยแบ่งออกเป็น

กิจกรรมเกี่ยวกับกีฬา

กิจกรรมเลิกยาเสพติด2

การเล่นกีฬาช่วยในการสร้างเสริมสมรรถภาพร่างกาย ผ่อนคลายจิตใจ เมื่อออกกำลังกายจะทำให้สารแห่งความสุขหลั่งออกมาจากสมอง ช่วยให้รู้สึกดี นอกจากนี้กีฬาบางชนิดต้องเล่นร่วมกันเป็นกลุ่มจะช่วยให้ผู้ป่วยได้ปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วย การรู้จักแพ้ชนะ การปรับตัว และมีอีกมากมายหลายทักษะที่ผู้ป่วยจะได้รับจากการออกกำลังกาย ซึ่งในการออกกำลังกายจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิด และก่อนออกกำลังกายผู้ป่วยจะได้รับคำแนะนำจากแพทย์เพื่อความปลอดภัยด้วย พื้นที่สำหรับออกกำลังกายจะมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็น

 • ห้องกีฬา
 • ฟิตเนส
 • สระว่ายน้ำ
 • ห้องกีฬาในร่ม
 • โต๊ะสนุ้ก
 • โต๊ะปิงปอง
 • สนามฟุตซอล
 • แชร์บอล
 • แบดมินตัน
 • แอโรบิก ฯลฯ
 • วารีบำบัด

กิจกรรมเสริมทักษะ ปรับสมดุลของร่างกายและอารมณ์

กิจกรรมเลิกยาเสพติด1

นอกเหนือจากกีฬาต่าง ๆ แล้ว ภูฟ้าเรสท์โฮมยังสร้างสรรค์พื้นที่ทำกิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมบำบัดต่าง ๆ โดยเน้นกิจกรรมที่ช่วยสร้างเสริมสมาธิ ช่วยให้ผ่อนคลาย เพื่อช่วยปรับความคิดทัศนคติ ฝึกทักษะต่าง ๆ ให้กับผู้ป่วย

 • Cooking Class กิจกรรมทำอาการ เพื่อฝึกทักษะ ช่วยให้ผ่อนคลายจากความเครียด และอาจจะต่อยอดเป็นอาชีพได้ในอนาคตด้วย
 • ห้องโยคะบำบัด ฝึกสมาธิ ความอดทน เสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย ช่วยผ่อนคลาย ปรับสมดุลร่างกายและจิตใจให้กับผู้ป่วย
 • ห้องดนตรี ช่วยให้ผ่อนคลาย ปรับสมดุลของอารมณ์ ฝึกทักษะเกี่ยวกับดนตรี
 • คาราโอเกะ ช่วยผ่อนคลายความเครียด เป็นกิจกรรมเพิ่มความสนุกสนานที่สามารถทำร่วมกันได้
 • ห้องอบซาวน่า ผ่อนคลายความเครียด ปรับสมดุลของร่างกาย
 • ห้องสมาธิบำบัด สร้างเสริมสมาธิ ทำให้เกิดความรู้สึกดี ปรับสมดุลของอารมณ์ ปรับความคิดทัศนคติซึ่งจะมีส่วนช่วยในการบำบัดการติดยาเสพติดเป็นอย่างมาก
 • ห้องละหมาด สำหรับพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม
 • ห้องดูหนัง เรียนรู้จากภาพยนตร์ ผ่อนคลายอารมณ์ เพิ่มความจดจ่อ สร้างสมาธิ
 • ฟังเพลง ผ่อนคลายอารมณ์ ทำให้รู้สึกดี

กิจกรรมเหล่านี้ไม่เพียงช่วยให้รู้จักปรับตัวและผ่อนคลายแล้ว ยังทำให้ผู้ป่วยไม่มีเวลาหวนคิดถึงการเสพยาเสพติด การใช้กิจกรรมบำบัดจะทำให้ผู้ป่วยสามารถต่อยอดทักษะด้านอาชีพการงานในอนาคตได้อีกด้วย ทำให้ผู้ป่วยเกิดความภาคภูมิใจ เห็นว่าตัวเองสามารถพึ่งพาตนเอง และสร้างประโยชน์กับสังคมได้ด้วย

สิ่งสำคัญที่ต้องระวังในการทำกิจกรรมบำบัดคือ ผู้ป่วยเองต้องได้รับการประเมินจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการบำบัดก่อน เนื่องจากผู้ป่วยแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกันและอาจจะต้องทำกิจกรรมที่แตกต่างกัน กิจกรรมบางอย่างผู้ป่วยอีกคนทำได้ แต่ผู้ป่วยอีกคนทำไม่ได้ก็มี ดังนั้นหากครอบครัวนำผู้ป่วยออกนอกสถานบำบัด ต้องขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการดูแลผู้ป่วย และการให้ผู้ป่วยทำกิจกรรมด้วย เพื่อเจ้าหน้าที่หรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะได้ให้คำแนะนำที่ถูกต้องและเหมาะสมกับผู้ป่วยเพื่อให้การบำบัดยาเสพติดยังสามารถดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ