5 เหตุผลหลักที่สามารถเป็นแรงผลักดันให้ผู้ป่วยเลิกยาเสพติดได้

แรงผลักดันให้ผู้ป่วยเลิกยาเสพติด1

การโน้มน้าวให้ผู้ป่วยเลิกยาเสพติดไม่ใช่สิ่งง่ายดายนัก แต่เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดต้องพยายามทำให้สำเร็จ เพื่อให้ผู้ป่วยติดยาเสพติดสามารถเข้าสู่กระบวนการบำบัดยาเสพติดในสถานบำบัดยาเสพติดในที่สุด สิ่งสำคัญที่จะช่วยโน้มน้าวผู้ป่วยติดยาเสพติดคือการให้เหตุผลที่ทำให้ผู้ป่วยเห็นว่าการบำบัดอาการติดยาเสพติดนั้นมีผลดีกับผู้ป่วยมากกว่าการเสพยาเสพติด การทำให้ผู้ป่วยมองเห็นเป้าหมายของชีวิต และรับรู้ว่าเขาต้องบำบัดอาการติดยาเสพติดไปเพื่ออะไร แล้วเมื่อบำบัดอาการติดยาเสพติดจนหายขาดแล้ว เขาจะได้รับสิ่งดี ๆ อะไรตอบแทนบ้าง จะทำให้ผู้ป่วยติดยาเสพติดเกิดความคิดและกำลังใจที่จะเข้ารับการบำบัดอาการติดยาเสพติดในที่สุด ซึ่งในขั้นตอนการโน้มน้าวต้องใช้เหตุผลที่หนักแน่นและเหมาะสมมากพอที่จะทำให้ผู้ป่วยยอมรับได้ โดยเหตุผลหลักที่เหมาะสมกับการเป็นแรงผลักดันให้ผู้ป่วยติดยาเสพติดสามารถเลิกยาเสพติดได้คือ

1. สุขภาพกายและใจ

แรงผลักดันให้ผู้ป่วยเลิกยาเสพติด2

ข้อมูลเกี่ยวกับผลเสียด้านสุขภาพเป็นสิ่งที่ชัดเจนว่ายาเสพติดส่งผลกระทบร้ายแรงทั้งต่อร่างกายและจิตใจผู้เสพ ยิ่งถ้าหากผู้ป่วยยาเสพติดยังเสพยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง จะยิ่งส่งผลร้ายต่อไปเรื่อย ๆ จนถึงขั้นเสียชีวิตได้ เหตุผลเรื่องสุขภาพเป็นเหตุผลหลักที่จะสามารถใช้โน้มน้าวผู้ป่วยติดยาเสพติดได้อย่างหนักแน่น เนื่องจากยาเสพติดนั้นสามารถทำอันตรายกับผู้เสพอย่างมหันต์ และผู้คนส่วนมากรวมถึงผู้เสพยาเสพติดเองก็ทราบข้อเท็จจริงนี้อยู่แล้ว

2. คำพูดที่แสดงให้เห็นถึงความรักความห่วงใยของคนในครอบครัว

แรงผลักดันให้ผู้ป่วยเลิกยาเสพติด3

ความรักเป็นเสมือนยาวิเศษที่ทำให้หัวใจที่แห้งแล้งชุ่มชื้นขึ้นมาได้ ผู้ป่วยยาเสพติดส่วนใหญ่มักจะประสบปัญหาความผิดหวังความกดดัน ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นสิ่งสำคัญคือการแสดงออกของสมาชิกในครอบครัวที่จะแสดงให้ผู้ป่วยติดยาเสพติดเห็นว่า เขาเป็นที่รักและมีค่าพอที่จะได้รับความห่วงใยจากทุกคน อีกทั้งทุกคนในครอบครัวเองก็มีความห่วงใยเขาอย่างจริงใจ คำพูดที่แสดงออกถึงความรักจะทำให้ผู้ป่วยรับรู้ได้ว่าเขาคือสิ่งสำคัญ และเขาต้องดูแลรักษาตัวเองให้ดีให้เหมาะสมกับความรักที่เขาได้รับ

3. อนาคตที่ดีรออยู่

แรงผลักดันให้ผู้ป่วยเลิกยาเสพติด4

อนาคตเป็นดังความหวัง ลองโน้มน้าวให้ผู้ป่วยติดยาเสพติดเห็นว่าหากเขาไม่เข้ารับการบำบัดอาการติดยาเสพติด เขาคงต้องสูญเสียอนาคตที่ดีไปแน่ เพราะร่างกายและจิตใจของเขาคงมีแต่จะทรุดโทรมลงไปเรื่อยๆ การแนะนำโน้มน้าวให้ผู้ติดยาเสพติดมองไปยังอนาคตข้างหน้าที่จะมีความหวังรออยู่เมื่อเขาสามารถเลิกเสพยาเสพติดได้ จะช่วยให้ผู้ป่วยมีกำลังใจในการบำบัดอาการติดยาเสพติด

4. ความฝันที่จะเป็นจริงได้

แรงผลักดันให้ผู้ป่วยเลิกยาเสพติด5

ทุกคนล้วนมีความฝัน มีความต้องการ มีแรงปรารถนาในใจ ผู้ป่วยติดยาเสพติดเองก็เช่นกัน หากคุณเป็นคนในครอบครัวที่รู้ว่าผู้ป่วยมีความฝันมีสิ่งที่ต้องการทำ ลองใช้สิ่งเหล่านั้นเป็นเหตุผลที่จะสร้างแรงผลักดันให้ผู้ป่วยอยากเข้ารับการบำบัดอาการติดยาเสพติด เพื่อที่ผู้ป่วยจะได้มีกำลังใจและเห็นว่าตนเองควรเข้ารับการบำบัดยาเสพติดจนหายแล้วออกมาทำสิ่งที่เป็นความฝันให้สำเร็จ

5. คนในครอบครัวรอคอยให้คุณดีขึ้น

แรงผลักดันให้ผู้ป่วยเลิกยาเสพติด6

การรอคอยของคนในครอบครัวเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่จะช่วยสร้างแรงผลักดันให้กับผู้ป่วยติดยาเสพติดสามารถตัดสินใจเข้ารับการบำบัดอาการติดยาเสพติดได้ในที่สุด การมีใครรอคอยอยู่ จะทำให้ผู้ป่วยติดยาเสพติดไม่รู้สึกว่าตนเองโดดเดี่ยว เขาจะมีกำลังใจ มีความหวัง และรู้สึกเหมือนมีคนอยู่ข้าง ๆ เป็นการสร้างกำลังใจที่ดีเป็นอย่างมาก

การพูดคุยเพื่อโน้มน้าวนั้นนอกจากจะต้องให้เหตุผลที่ดีมากพอแล้ว สิ่งสำคัญคือไม่ควรใช้อารมณ์ หากครั้งแรกไม่สามารถโน้มน้าวได้ก็ควรจะพยายามไปเรื่อยๆ จนกว่าผู้ป่วยจะเกิดการยอมรับ หรือถ้าหากยังไม่สำเร็จ ก็ลองปรึกษาหรือขอคำแนะนำสถานบำบัดผู้ติดยาเสพติด ซึ่งจะสามารถให้คำปรึกษาที่ถูกต้องได้