กิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ 2562 ของสมาชิก “ภูฟ้าเรสท์โฮม”

สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยเลิกยาเสพติด ภูฟ้าเรสท์โฮม

ดูแลผู้พักฟื้นทุกคนอย่าง “เพื่อนมนุษย์”
เพราะเค้าไม่ต้องการอะไรไปมากกว่า “โอกาส”

ในคลิปวิดีโอนี้ประมวลภาพกิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ ของสมาชิก “ภูฟ้าเรสท์โฮม” ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทุกคน

บรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่นและสะดวกสบาย กิจกรรมนี้อีกทั้งยังจัดเพื่อให้เกิดความเคยชินของการเข้าสังคมด้วย

ขอขอบคุณสถานที่ Sahwan Boutique Luxury Resort Hua Hin

ภูฟ้าเรสท์โฮม
เลิกยาเสพติด ถอนพิษอย่างมั่นใจ
สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยเลิกยาเสพติด
(สถานบำบัดยาเสพติดเอกชน)

โทร 063-908-2999

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
www.facebook.com/phufaresthome