ภูฟ้าเรสท์โฮม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกรมควบคุมยาเสพติด ประเทศบังคลาเทศ

“The ultimate goal of SUDs therapy is to create a path to (re)create one’s life in society.”

คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับผู้ที่มี "ผู้ติดยาเสพติด" ในครอบครัว

คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับคนในครอบครัวเพื่อดูแลผู้ป่วยติดยาเสพติด

...

5 เหตุผลหลักที่สามารถเป็นแรงผลักดันให้ผู้ป่วยเลิกยาเสพติดได้

บุหรี่ กับจุดเริ่มต้นสู่การเสพติด!!

ทำไม? สังคมถึงมองผู้ติดสารเสพติดเป็นผู้ร้าย

การดูแลตัวเองเบื้องต้นเพื่อเลี่ยงการติดยาเสพติด

สิ่งที่คนไทยส่วนใหญ่เข้าใจผิด เกี่ยวกับการเลิกยาเสพติด

{% video_player "embed_player" overrideable=False, type='scriptV4', hide_playlist=True,...

วิดีโอรีวิวการฟื้นฟูสมรรถภาพเลิกยาเสพติดที่ภูฟ้าเรสท์โฮม กรุงเทพฯ

{% video_player "embed_player" overrideable=False, type='scriptV4', hide_playlist=True,...

กิจกรรมส่งเสริมการเลิกยาเสพติดในภูฟ้า

ไขรหัส "ยาเคนมผง" ยาเสพติดมรณะที่คร่าชีวิตไปนับสิบในชั่วข้ามคืน

ไขรหัส "ยาเคนมผง" ยาเสพติดมรณะที่คร่าชีวิตคนไทยนับสิบในชั่วข้ามคืน

...